Ruim half miljoen voor commissie democratie en decentralisatie

De commissie democratisering en decentralisering (D&D) heeft een conceptbegroting aangeleverd bij het College van Bestuur. Die begroting bedraagt 530.000 euro en is opgedeeld in twee deelbegrotingen: 419.000 euro voor democratisering en decentralisering en 111.000 euro voor de subcommissie diversiteit. Voor het beoogde referendum is dertig duizend euro uitgetrokken. (Bron: Folia)

 
Tags: doorgeklikt

Advertentie