Stichting kijkt mee op Blackboard

Body: 

In Leiden heeft de stichgting PRO, die de belangen behartigt van auteurs en uitgevers op het gebied  van auteursrecht, toegang gekregen op Blackboard. Zij kijken mee of er geen auteursrecht geschonden wordt. (Bron: Mare) 

In Leiden heeft de stichgting PRO, die de belangen behartigt van auteurs en uitgevers op het gebied  van auteursrecht, toegang gekregen op Blackboard. Zij kijken mee of er geen auteursrecht geschonden wordt. (Bron: Mare) 

Facebook Twitter Whatsapp Mail