Toezichthouder Hogeschool Utrecht tegen lager salaris bestuurders

Body: 

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de HU, Maarten Rook, keert zich tegen een verlaging van lonen van bestuurders die werkzaam zijn in de (semi-)overheid. "We inspireren zo niemand om voor de top te gaan." (Bron: Trajectum)

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de HU, Maarten Rook, keert zich tegen een verlaging van lonen van bestuurders die werkzaam zijn in de (semi-)overheid. "We inspireren zo niemand om voor de top te gaan." (Bron: Trajectum)

Facebook Twitter Whatsapp Mail