TU/e stopt met ondersteuning religieuze verenigingen

Body: 

Religieuze verenigingen krijgen geen huisvesting en financiële middelen meer van de universiteit. De TU/e wil op basis van haar ‘seculiere inslag’ alleen nog individuen ondersteunen in hun geloofsuitingen. (Bron:: Cursor)

Religieuze verenigingen krijgen geen huisvesting en financiële middelen meer van de universiteit. De TU/e wil op basis van haar ‘seculiere inslag’ alleen nog individuen ondersteunen in hun geloofsuitingen. (Bron:: Cursor)

Facebook Twitter Whatsapp Mail