Universiteit moet promovendi beter selecteren

De universiteit moet haar PhD-studenten beter selecteren. De inhoudelijke begeleiding van de promovendi kan beter en het beoordelingssysteem aan het eind van het promotietraject is niet transparant en kan worden opgeheven. Dat adviseert een internationale visitatiecommissie vandaag aan Wageningen Universiteit. (Bron: Resource)

Tags: doorgeklikt

Advertentie