UvA-studenten eisen openbaarheid profilering

Body: 

De Amsterdamse studentenpartij Ons Kritisch Alternatief zet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in om het CvB langs juridische weg te dwingen volledige inzage te geven in de manier waarop het universiteitsprofiel en de Amsterdam Academic Alliance (AAA) tot stand zijn gekomen.

Bron: Folia

De Amsterdamse studentenpartij Ons Kritisch Alternatief zet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in om het CvB langs juridische weg te dwingen volledige inzage te geven in de manier waarop het universiteitsprofiel en de Amsterdam Academic Alliance (AAA) tot stand zijn gekomen.

Bron: Folia

Facebook Twitter Whatsapp Mail