Waarom nog naar college?

Van veel collegereeksen en verplichte literatuur zijn uittreksels te koop. Hoe goed zijn die? Moet je het als student eigenlijk wel willen?Mare vroeg docenten de samenvattingen van hun eigen vak te beoordelen. (Bron: Mare)

Advertentie