Wie niet studeert bij de TU/e wordt geweerd uit UB

Body: 

Alleen TU/e-studenten en -medewerkers kunnen tijdens de komende tentamenperiode terecht in de bibliotheek in MetaForum. Het gaat om een pilot, die plaatsvindt op initiatief van studentenfractie Groep-één. (Bron: Cursor)

Alleen TU/e-studenten en -medewerkers kunnen tijdens de komende tentamenperiode terecht in de bibliotheek in MetaForum. Het gaat om een pilot, die plaatsvindt op initiatief van studentenfractie Groep-één. (Bron: Cursor)

Facebook Twitter Whatsapp Mail