Meest duurzame studentenhuis van Nederland staat in Utrecht

Het studentenhuis de Juliana's is uitgeroepen tot meest duurzame van Nederland. En hoogleraar Erik Stam krijgt 1,25 miljoen euro voor onderzoek naar het stimuleren van ondernemerschap binnen organisaties. 

Duurzaamste studentenhuis van Nederland
In twee minuten douchen, afval hergebruiken, perkjes in de omgeving afvalvrij maken en de buren overhalen om geen ongeadresseerde post te ontvangen door in de buurt NEE-NEE stickers te verspreiden. De bewoners van het Utrechtse studentenhuis Juliana’s, zoals ze zichzelf noemen, kregen eer voor hun werk en werden medio februari uitgeroepen tot meest duurzame studentenhuis van nederland. Ze ontvingen een geldbedrag van 1000 euro.

Het overgrote deel van de bewoonsters studeert Milieuwetenschappen. De studentes zeggen dat ze zich door de wedstrijd niet extra duurzaam zijn gaan gedragen. Met het prijzengeld willen de studentes kijken of ze een zonnepaneel kunnen leasen zodat ze hun eigen energie kunnen opwekken. Daarnaast denken ze aan het vervangen van de huidige verlichting door LED-lampen.


Utrechtse energiescriptie wint derde prijs van ministerie BZK
Economie-alumnus Alexander Beunder heeft de derde prijs gewonnen van WoONscriptieprijs 2013. De winnaars hebben hun scriptie grotendeels gebaseerd op data afkomstig uit het WoonOnderzoek, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) om de drie jaar uitvoert om te kijken hoe mensen wonen en willen wonen.

Beunder heeft in zijn masterscriptie gekeken hoe je het best de energierekening van bewoners omlaag kan krijgen. Hij vergeleek mensen die de huur inclusief energie betalen met mensen die de energierekening apart krijgen. Het viel hem op dat naast financiële prikkels ook sociale en psychologische effecten een rol spelen bij de keuze om zuinig met energie om te gaan. De eerste en tweede prijs gingen naar Groningse studenten.


UUMUN heeft succes in Harvard
De delegatie van Utrecht University Model United Nations heeft een goede score gehaald bij de zestigste editie van het Harvard National Model United Nations. De delegatie kon zich meten met de internationale top en wist twee 'Outstanding Delegate awards', drie 'Honorable Mentions' en twee 'Verbal Commendations' in de wacht te slepen.

De studenten die in de prijzen vielen waren Maarten Acda, Mandy Brouwer, Pim van den Brink, Pauline Jansen , Annemarthe Wesseling, Anita Hossain en Emiel de Bruijne.


Forse subsidie voor onderzoek ondernemerschap van werknemers
Hoe stimuleer je werknemers binnen een organisatie tot ondernemerschap ((intrapreneurship)? Om dat te onderzoeken krijgt Erik Stam, hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie 1,25 miljoen euro van onderzoeksorganisatie NWO.

Door het stimuleren van intrapreneurship kunnen talenten zich beter ontplooien, kunnen ondernemingen beter presteren, en kan het verdienvermogen van regio’s en landen worden vergroot. Een internationale beoordelingscommissie selecteerde het voorstel van Stam vanwege onder andere de originaliteit, de heldere probleemstelling en de sterke reputatie van de aanvrager.


Deskundigen en patiënten steunen onderzoek vouwen van eiwitten
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting stelt jaarlijks de Christina Onderzoek Subsidie ter beschikking voor onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen taaislijmziekte ofwel cystic fibrososis. Dit jaar werd het Utrechtse onderzoek van Ineke Braakman, hoogleraar Cellulaire eiwitchemie, aangewezen als winnaar. Zij ontvangt 50.000 euro voor haar onderzoek naar de aanmaak en het transport van eiwitten in cellen.

Taaislijmziekte wordt veroorzaakt doordat een bepaald eiwit zich niet goed vouwt en zo zijn functie niet kan uitvoeren. In het winnende onderzoeksproject gaat Braakman bekijken welke vouwingsassistenten helpen bij het opvouwen van eiwitten in de cel. Het project van Braakman werd gekozen uit 11 projecten na beoordeling door buitenlandse experts, patiënten en ouders


Reumafonds steunt Utrechts onderzoek naar gewrichtsslijtage
Feest was het bij de de afdelingen van Orthopedie en Reumatologie bij het UMC Utrecht en de faculteit Diergeneeskunde. Zij krijgen 600.000 euro van het Reumafonds voor een periode van 6 jaar.

Dit geld is bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode om gewrichtsslijtage tegen te gaan. Het bijzondere van het project is de multidisciplinaire werkwijze waarbij onderzoek naar mens en dier hand in hand gaan.


Europese Posterprijs voor Marit de Groot
Marit Groot, promovendus binnen het departement Infectieziekten en Immunologie, heeft afgelopen maand een posterprijs gewonnen tijdens een grote EU-onderzoeksbijeenkomst over ‘drug deliverysystemen’ in Londen.

In haar onderzoek richt Groot zich op de vraag hoe antistoffen van medicijnen in het lichaam kunnen worden gebracht zonder dat er een afweerreactie volgt. Deze kennis is voor de farmaceutische industrie van enorm belang.


Van Poelje Jaarprijs voor Stephan Grimmelikhuijsen
USBO-onderzoeker Stephan Grimmelikhuijsen schreef volgens de Vereniging voor Bestuurskunde het beste proefschrift van het jaar in zijn vakgebied en ontving daarom de Van Poelje Jaarprijs.

Grimmelikhuijsen onderzoekt in zijn proefschrift het vertrouwen in de politiek. Centrale vraag is of transparantie van besluitvorming per definitie leidt tot meer vertrouwen. Hij deed hiervoor 3 experimenten onder studenten. Het proefschrift operationaliseert beide begrippen (vertrouwen en transparantie) en zoekt dan de aard van de causale relatie tussen beide.

Er waren vier genomineerden voor de prijs. Naast Grimmelikhuijsen was dat ook de Utrechtse onderzoeker Bas de Wit. In zijn proefschrift stelt hij de vraag in hoeverre schoolmanagers zich loyaal voelen ten aanzien van docenten.


Tweejaarlijkse genderprijs voor Utrechtse masterscriptie
Genderstudiesalumna Evelien Geerts heeft met haar masterscriptie de tweejaarlijkse Marguerite Lefèvreprijs voor Genderstudies 2014 gewonnen. Geerts studeerde in 2012 cum laude af op haar scriptie The Other Woman: Towards a diffractive rereading of the oeuvres of Simone de Beauvoir and Luce Irigaray.

De jury was onder de indruk van de originaliteit, creativiteit en persoonlijke benadering van het onderwerp. Geerts ontving een prijsbedrag van 1500 euro.

Advertentie