Europese miljoenensubsidie voor webapplicatie medicijngebruik

Marco Spruit van Informatica heeft van de European Research Council  6,6 miljoen euro subsidie toegekend gekregen.

Het gaat om een Horizon 2020 project waarbij Spruit in samenwerking met het UMC Utrecht de bestaande webapplicatie de STRIP Assistent verder mag ontwikkelen.

De STRIP Assistent helpt huisartsen en apothekers de voorgeschreven combinatie van medicijnen te herbeoordelen als patiënten vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken.

Het nu gehonoreerde project, OPERAM, richt zich op de doorontwikkeling van de applicatie voor toepassing in ziekenhuizen in de deelnemende landen voor vooral oudere patiënten. Naast de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn bij OPERAM zeven organisaties uit Zwitserland, Ierland, België, Griekenland, Italië en Duitsland betrokken. 

Alleen al in Nederland gebruiken meer dan 1,4 miljoen mensen vijf of meer geneesmiddelen. Deze ‘polyfarmacie’ kan leiden tot onvermoede bijwerkingen en verminderde therapietrouw. Hierdoor kunnen de klachten verergeren of nieuwe klachten ontstaan, waardoor regelmatig zelfs een ziekenhuisopname nodig is. Meestal gaat het daarbij om oudere mensen. Daarom richt OPERAM, dat staat voor 'OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly‘, zich in de eerste plaats op oudere patiënten.

De effectiviteit en efficiëntie van de STRIP Assistent voor het gebruik in ziekenhuizen zal onderzocht worden via een grootschalige 'randomised clinical trial' van 2,5 jaar lang met 1.900 patiënten van 75 jaar en ouder. De STRIP Assistent is ontwikkeld door Marco Spruit en Sjaak Brinkkemper, hoogleraar bij de onderzoeksgroep Organisatie & Informatie van Informatica, samen met Paul Jansen, klinisch geriater/klinisch farmacoloog van het UMC Utrecht.

Advertentie