Faculteiten bekronen beste scripties

Bij Geesteswetenschappen en de Bètafaculteit staat de opening van het academisch jaar in het teken van de bekroning van de beste scripties. Ook buiten de UU vallen de Utrechtse studenten op. En niet alleen studenten. Wetenschappers en ondersteunend personeel kregen deze zomer vele prijzen en eervolle vermeldingen.

Albert Heck wint Discovery Award
Albert Heck krijgt komende week in Japan de Discovery Award in Proteomic Sciences van de Human Proteome Organization (HUPO). Dit is op het vakgebied van de proteomics de belangrijkste onderscheiding. Heck ontvangt de prijs voor - en dit is voor de liefhebbers - zijn innovatieve implementatie van massaspectrometrie met de nadruk op posttranslationele modificaties en interacties. In 2011 was Heck promotor van het jaar en kreeg het Prime-XS netwerk dat hij leidt 8 miljoen aan subsidies in de wacht te slepen.

Dieselonderzoek Roel Vermeulen valt drie keer in de prijzen
Roel Vermeulen won deze zomer niet één, maar drie prijzen voor zijn onderzoek naar de relatie tussen dieseluitstoot en het risico op het krijgen van longkanker. Op zijn erelijst prijken achtereenvolgens de Thomas Bedford Memorial Prize 2011/2012, de Alice Hamilton award 2013 en de Charles C. Shepard Science Award 2013. Drie prijzen die worden toegekend voor een wetenschappelijk artikel op het gebied van gezondheidszorg. Vermeulen deed samen met collega’s van andere internationale onderzoeksinstituten onderzoek onder 12.315 mijnwerkers in de Verenigde Staten. De mijnwerkers werken vaak met zware machines die op diesel lopen. Uit het onderzoek blijkt dat mijnwerkers die aan hoge concentraties dieseluitlaatgassen zijn blootgesteld, drie keer zo veel risico lopen op het krijgen van longkanker, dan mijnwerkers die aan lage concentraties zijn blootgesteld. De resultaten van dit onderzoek hebben inmiddels een grote rol gespeeld in de recente beslissing van het International Agency for Research on Cancer van de World Health Organisation om dieseluitlaat als carcinogeen te classificeren.

Miljoen subsidie voor bioloog Guido van den Ackerveken
Met zijn onderzoek naar de resistentie tegen valse meeldauw bij planten sleepte Guido van den Ackerveken verschillende subsidies binnen met een totaalwaarde van meer dan een miljoen euro. Zo ontving hij van NWO een subsidie van 250.000 euro voor fundamenteel onderzoek. Ook het bedrijfsleven trok de portemonnee. Van den Ackerveken: “Ons doel is om kennis te genereren waarmee uiteindelijk land- en tuinbouwgewassen resistent gemaakt kunnen worden tegen deze ziekte. Het is mooi om te zien dat ons fundamentele onderzoek aan plantenziekten de basis kan vormen voor toepassing in de praktijk.”

Student Annique van der Boon wint Escherprijs
Annique van der Boon is masterstudent Aardwetenschappen en ontving dit jaar de KNGMG Escherprijs 2012 voor haar masterscriptie. In deze scriptie onderzocht zij het ontstaan van de zogenaamde Maikop in de Kaspische zee. De Maikop is de belangrijkste bron voor olie en gas in het Kaspische bekken. Uit haar onderzoek kwamen verrassende resultaten, omdat de analyse liet zien dat de Maikop heel anders in elkaar zit dan tot nu toe werd gedacht. Op dit moment voert Annique van der Boon een promotieonderzoek uit bij de Paleomagnetismegroep van de Faculteit Geowetenschappen. De Escherprijs is ingesteld in 1994 en vernoemd naar de Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. B.G. Escher (1885-1967). De prijs kan jaarlijks worden toegekend aan de auteur van de door de jury als best beoordeelde afstudeerscriptie in de (toegepaste) aardwetenschappen.

24 Venisubsidies voor Utrechts onderzoekstalent
Deze zomer kregen 24 recent gepromoveerde wetenschappers van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht een Veni-subsidie van onderzoeksorganisatie NWO. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren. De meeste subsidies gingen in Utrecht naar Geneeskunde (8), maar ook de Bètafaculteit (5), Geesteswetenschappen (5) en Geo (4) scoren goed. Bij Sociale wetenschappen (1) en Diergeneeskunde (1) was de oogst minder. In totaal kende NWO 155 beurzen toe aan Nederlandse onderzoekers.

Grote Utrechtse deelname in Nationale DenkTank
De Utrechtse studenten Jeroen van Baar (Neuroscience & Cognition), Anne de Brouwer (Organisaties, Verandering en Management), Willemijn Kremer (Geneeskunde), Johanneke Tummers (Summa) en Louis van Roessel (Rechtsgeleerdheid) zitten dit jaar in de Nationale DenkTank 2013. De denktank bestaat uit 25 excellente studenten en promovendi die met concrete adviezen en oplossingen komen voor een actueel maatschappelijk probleem. Dit jaar staat de zorg voor gezondheid centraal. De inbreng van alumni van het University College Utrecht is groot. Behalve de al genoemde Jeroen van Baar en Johanneke Tummers zijn dat Robin van Dalen, Ties Dams, Catherine Endtz en Spencer Heijnen.

Prijzen voor wetenschappelijke en maatschappelijke scriptie
Geesteswetenschappen nomineerde deze zomer de 10 beste masterscripties. In een filmpje leggen de makers uit wat ze gedaan hebben. Een jury boog zich over de scripties en koos twee winnaars. Katharina Manteufel deed voor haar master Cultuurgeschiedenis een onderzoek naar een krankzinnigenhuis in Dordrecht in 1759 in het perspectief van de vroege armenzorg. Daarmee won ze de prijs voor meest maatschappelijk relevante scriptie. Isis Germano deed Theaterstudies en paste cognitieve wetenschap toe om te kijken hoe in het lichamelijk proces van kijken naar een theatervoorstelling betekenis ontstaat bij de toeschouwer. Haar thesis was de beste wetenschappelijke scriptie.

Scriptieprijs Graduate School Natural Sciences
Arne Hillebrand, masterstudent Computing Science, heeft de scriptieprijs van de Graduate school of Natural Sciences gewonnen. Decaan Gerrit van der Meer maakte dit bekend op de facultaire jaaropening op donderdag 5 september. De prijs bestaat uit 750 euro. Arne was samen met Pablo Acuña Luongo en Jules Lamers genomineerd.  Daar waar Pablo nog de universitaire scriptieprijs in de wacht sleepte, mocht Arne met de prijs van de Graduate school naar huis.

Bekroond boek over Gotische muziek
Muziekwetenschapper Isabella van Elferen heeft met haar boek Gothic Music: The Sounds of the Uncanny de Alan Lloyd Smith Prize voor het beste boek in Gothic Criticism 2011-2013 gewonnen. De prijs werd op 5 augustus uitgereikt tijdens het tweejaarlijkse congres van de International Gothic Association (IGA). Ze krijgt 200 Engelse ponden. De jury prees de interdisciplinaire en historische breedte van het boek, waarin de rol van Gotische muziek in uiteenlopende mediavormen als literatuur, film, televisie, computergames en subculturen met elkaar wordt vergeleken. Ook was de jury onder de indruk van de theoretische diepte van het werk. “Van Elferens Gothic Music geeft een belangrijke nieuwe impuls aan het internationale onderzoek op het gebied van de Gotiek.”Isabella van Elferen is met ingang van 1 september benoemd tot hoogleraar Muziek aan de Kingston University London.

HOT100 mediatop
De drie alumna Ellen Bijsterbosch, Stijn Peeters en Therese Schedifka van de Utrechtse opleiding Nieuwe Media & Digitale Cultuur zitten bij de heetste 100 getalenteerde en veelbelovende alumni van media-, kunst-, en technologieopleidingen in Nederland. Jaarlijks dragen ruim 30 opleidingen drie afstudeerders voor waaruit het landelijk centrum voor e-cultuur, het Virtueel Platform, de meest talentvolle selecteert voor de HOT100. Dit jaar wordt de HOT100 gepresenteerd door Het Nieuwe Instituut (ontstaan uit de fusie van Nederlands Architectuurinstituut, Premsela en Virtueel Platform) tijdens TodaysArt in Den Haag op 26 en 27 september.

Utrechts talent in strijd voor Best Young Leader in Sustainability
Fay van Zeijl van de directie Onderwijs & Onderzoek is deze week geselecteerd om namens de Universiteit Utrecht deel te nemen aan de ‘Nudge Leadership Challenge 2013’. Zij is door een jury aangewezen om samen met een aantal studenten de Universiteit Utrecht te vertegenwoordigen. Deze studenten worden gekozen tijdens de Duurzame Ideeën Pitch op 17 september. De Nudge Leadership Challenge is een driedaags ontwikkelingstraject waaraan 150 jonge ambitieuze professionals deelnemen van zowel bedrijven als publieke organisaties tussen de 20 en 30 jaar. Onderling gaan zij de competitie aan om te laten zien dat ze daadkracht, visie en moed hebben om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om duurzaamheid. De vijf winnaars van deze Challenge zullen een reis maken door China om met eigen ogen te zien wat er wel en niet goed gaat op het gebied van duurzaamheid.

Best Practice Award voor Jeroen Torenbeek
Jeroen Torenbeek heeft zijn sporen in Utrecht verdiend bij Bureau Buitenland, het Boswell talencentrum en bij de Utrecht Summer School. Torenbeek kreeg deze week te horen dat hij de Best Practice Award krijgt van de Europese organisatie voor Hoger Onderwijs, het EAIE. Het is een soort van oeuvre-prijs voor zijn brede inzet en zijn bereidheid om zijn ervaring wereldwijd te delen. Hij wint hiermee 1000 euro. Van de 12 keer dat de prijs is toegekend, is het de 6de keer dat een Nederlander de prijs wint.

Directeur U-Fonds benoemd tot Chair
Maarten Vervaat, directeur van het U-Fonds, is vorige week benoemd tot voorzitter van CASE, het Council for Advancement and Support in Education. Dit is de grootste internationale brancheorganisatie voor fondsenwerving, alumni relaties en marketing. Tijdens de jaarlijkse conferentie is Vervaat naar voren geschoven en benoemd als Chair. Niet eerder bekleedde iemand van buiten Groot-Brittannië deze prestigieuze functie. Vervaat wil daarom de jaarlijkse conferentie van de organisatie op het Europese vasteland organiseren. Dat zou ook voor het eerst zijn.

Hans van Ginkel ontvangt Dun Huang Award
Het Gansu Natural Energy Research Institute heeft de Dun Huang Award 2011 uitgereikt aan Hans van Ginkel, emeritus hoogleraar Sociale Geografie & Planning en voormalig rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Van Ginkel kreeg zijn onderscheiding onlangs tijdens de conferentie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Gansu Natural Energy Research institute. De Dun Huang Award wordt jaarlijks door het GNERI uitgereikt aan één buitenlandse expert voor zijn bijdrage aan educatie in de Gansu Provincie. Van Ginkel kende een uitgebreide internationale loopbaan, waaronder lid van de adviesraad van de Gansu Natural Energy Research Institute (Lanzhou, China. Op grond daarvan ontving hij deze onderscheiding. 

 

Advertentie