Geesteswetenschappen valt in de prijzen

Opvallend veel prijzen voor studenten en medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen. Maar er is meer. Scheikundejongen Mark Vis wint de Unileverprijs en dierenarts Harald Bok schreef de beste paper. Het UMCU kreeg de hersenbokaal. Restaurant Lodewijk viel ook in de prijzen, vanwege haar interieur. Hiep hiep … Hoera!

Dissertatieprijs voor Bernice Bovenkerk
Voor Bernice Bovenkerk is het een topjaar. In augustus haalde ze een Veni binnen, begin november kon de vlag nog eens uit. Tijdens het jaarcongres van de landelijke onderzoekschool ethiek kreeg ze de tweejaarlijkse dissertatieprijs op het gebied van praktische filosofie uitgereikt. In haar proefschrift, dat ze in 2010 in Melbourne verdedigde,  onderzocht ze op welke manier een overheid het best om kan gaan met de ethiek rondom biotechnologische ontwikkelingen. Bovenkerk vergeleek hoe de Australische en Nederlandse overheid hiermee omgaan en concludeert dat een betrokken discussiemodel beter werkt dan een democratie op basis van de meeste stemmen. Vlak na het behalen van deze prijs ontving ze ook nog eens een fles rode wijn van het college van bestuur. Maar die bleek nog betrekking te hebben op de veni-subsidie van afgelopen zomer.

Twee studenten genomineerd voor Volkskrant scriptieprijs
Er zijn drie genomineerden voor de IISG scriptieprijs van de Volkskrant van wie maar liefst twee uit Utrecht komen. Henrieke Buit, studente Internationale betrekkingen in historisch perspectief staat op de shortlist met haar scriptie ‘God spends the day elsewhere but He sleeps in Rwanda.’ About Catholicism, conflict and peace in Rwanda en Jon Verriet, student Cultuurgeschiedenis met zijn scriptie Culturele ‘mentaliteiten’ en de kant-en-klaarmaaltijd. Een cultuurhistorische analyse. Op 6 december weten we of de prijs opnieuw in handen valt van een Utrechtse student, zoals in 2010 en 2011.

Marjolijn Bol wint Jan van Gelderprijs
Kunsthistorica Marjolijn Bol krijgt van de Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici de Jan van Gelderprijs voor haar publicatie over de schildertechniek van Jan van Eyk en zijn tijdgenoten. Bol promoveerde in januari op dit onderwerp. De vroegnederlandse schilders maakten gebruik van een techniek die alleen mogelijk was met olie: het glaceren, oftewel het aanbrengen van doorschijnende lagen verf van verzadigde kleur. Bols proefschrift is de eerste studie naar de geschiedenis van vernissen en glaceren in relatie tot het gebruik van drogende oliën in de schilderkunst van de middeleeuwen tot in de zestiende eeuw. Bol krijgt als prijs een bedrag van 1000 euro en een trofee ontworpen door Manita Kieft.

Verjaardagssymposium Marietje van Winter
Nog meer feest bij Geesteswetenschappen. Geen prijs, maar een verjaardag. Emeritus hoogleraar Marietje van Winter wordt 85 jaar en de faculteit wil dat vieren met een feestsymposium in stadskasteel Oudaen. Geschiedenisstudenten en jonge wetenschappers houden enkele korte praatjes.

Alumni winnen Gouden Penning Teylers Genootschap
Met de inzending Tes beter versint eermen beghint; Overwegingen bij het opzetten en realiseren van een repertorium van Middelnederlandse rijmspreuken onder het motto 'komt men over de hond, dan komt men over de staart' winnen Annette Hemmes-Hoogstadt en Greet Kuulkers-Jungman de Gouden Erepenning van het Tweede Genootschap van de Teyler Stichting. Beide studeerden ooit Nederlands in Utrecht met als specialiteit de Middelnederlandse letterkunde. Hemmes-Hoogstads promoveerde ook in Utrecht. Opdracht van het Genootschap was een oorspronkelijke studie over Middelnederlandse spreukencollecties in te zenden.

Europese subsidie voor taalles via internet
Een vreemde taal leren door met leeftijdgenoten uit dat land te spreken door middel van internet of via sociale media. Dit is de opzet van het internationale project Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA), waarvan de Universiteit Utrecht coördinator is. Het project is gericht op het voortgezet onderwijs. Het project moet in januari 2013 van start gaan en loopt door tot 2015. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Life Long Learning Programme.

Geld voor onderzoek naar 4 en 5 mei
Het nationaal Comité 4 en 5 mei heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar vrijheid en onvrijheid door de generaties heen. De sociologe Tanja van der Lippe wist dit onderzoek naar Utrecht te halen. Zij gaat zich samen met haar collega’s Eva Jaspers en Frank van Tubergen richten op de vraag hoe opeenvolgende generaties hun opvattingen en ideeën over vrijheid en onvrijheid ontwikkelen, tot uitdrukking brengen en (mogelijk) doorgeven aan volgende generaties.

Groningse studenten winnen UCU-debatwedstrijd
Maar liefst 52 teams uit heel Europa waren 2 en 3 november naar Utrecht afgereisd om mee te doen aan het UCU Open 2012 debattoernooi. In de finale bleven nog vier teams over: SocRAtes B, Groningen A, Erasmus A  en Utrecht. Zij debatteerden over de vraag of je als jonge liberale journalist een verhaal wel of niet zou publiceren wanneer je hebt ontdekt dat de president tijdens zijn studentenleven een actief homoleven heeft gehad. Het Groningse team had de meest overtuigende bijdrage en mag zich de winnaar noemen van het UCU Open.

UMC krijgt hersenbokaal
Jasper van der Smagt kreeg in 2009 een beroerte en raakte verlamd aan de linkerzijde van zijn lichaam. Even dreigde zijn carrière als klinisch geneticus voorbij te zijn. Maar het UMC deed er alles aan Jasper aan het werk te houden. Zijn werkzaamheden zijn aangepast en er is een eigen parkeerplek voor zijn speciale fiets. “Ook na enkele jaren kan ik nog altijd een beroep doen op mijn collega’s als ik iets geregeld moet hebben”, aldus Van der Smagt die de UMC Utrecht voordroeg voor de hersenbokaal 2012, bedoeld voor bedrijven die mensen met een handicap als gevolg van een hersenziekte toch weer een kans geven. Op een filmpje legt hij uit waarom volgens hem UMC Utrecht de terechte winnaar is.

Harold Bok wint paperprijs
Harold Bok, dierenarts, hoogleraar Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig Onderwijs, heeft tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) op 15 en 16 november de prijs voor de beste wetenschappelijke paper ontvangen. Zijn publicatie ging over het vragen van feedback door coassistenten op de klinische werkplek.  Waar de ene coassistent actief zoekt naar vormen van feedback om ervan te leren, lijkt de ander  een meer afwachtende houding in te nemen. Bok onderzocht hoe je de werkomgeving zo stimulerend mogelijk maakt zodat coassistenten op zoek gaan naar feedback. In december 2012 wordt het artikel gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Medical Education.

Scheikundejongen wint Unileverprijs
Mark Vis was 20 november een van de dertien talentvolle studenten die de Unilever researchprijs kreeg uitgereikt. Mark deed in Utrecht de master Nanomaterials: Chemistry and Physics  en deed een afstudeeronderzoek naar synthetische klei. Na de studie is hij bij de universiteit gebleven als promovendus. Hij is ook een van de makers van het blog Scheikundejongens (ook voor meisjes). De Unilever Researchprijs is bedoeld voor talentvolle studenten biologie, chemie, biotechnologie, agrarische wetenschappen, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen en werkbouwkunde. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro plus een exemplaar van The Ovum, een sculptuur in glas van kunstenares Elly Rosseel uit Soest.

Scheikundemeisje wint aanmoedgingsprijs
Bachelor scheikundestudent Riande Dekker mag op 30 november 2012 de aanmoedigingsprijs van 500 euro van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in ontvangst nemen. Zij ontvangt deze prijs vanwege haar mooie resultaten in het eerste studiejaar. De aanmoedigingsprijzen van de KHMW worden toegekend voor de beste studieresultaten bereikt in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs

Lodewijk restaurant heeft beste interieur

Het Universiteitsrestaurant Lodewijk, een ontwerp van PUUR architecten, heeft uit 53 genomineerden de ARC12 interieurprijs gewonnen. Het restaurant is onderdeel van de laatste fase en afronding van de grote renovatie van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. “Verrassend en ‘on-Nederlands’ goed”, zo luidt het oordeel van de jury. “Dat laatste zit hem met name in de uitzonderlijke kwaliteit van het maatwerk; in de materialisering, detaillering en afwerking... Nergens is gekozen voor standaardoplossingen.”

 

 

 

 

 

Advertentie