Geld voor internationaal onderzoek Europese economie

De Europese Unie heeft 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een grootschalig multidisciplinair onderzoek naar de Europese economie. Negen landen doen mee aan het Financial and Institutional Reform for the Entrepreneurial Society (FIRES)  dat geleid wordt vanuit Utrecht.

Economen en historici werken samen in het nieuwe project Financial and Institutional Reform for the Entrepreneurial Society (FIRES). Het is bedoeling om goed in kaart te brengen welke instituties diep verankerd zijn in de Europese geschiedenis en welke zich eenvoudiger laten hervormen.

Vanuit deze gegevens volgt een analyse van belangrijke trends en uitdagingen waar de Europese economie voor staat en een inventarisatie van de knelpunten voor ondernemerschap dat deze uitdagingen kan aangaan. Die analyse moet resulteren in een hervormingsagenda waarbij juristen in het consortium ook de stap zullen maken deze om te zetten in concrete beleidsvoorstellen op EU en nationale niveaus.

Het initiatief komt van de Utrechtse hoogleraar Mark Sanders van Rebo. Binnen de UU zijn er wetenschappers van Geesteswetenschappen, Rebo en Geowetenschappen bij betrokken. Het project past binnen het strategische thema Instituties. Onderzoekers uit negen verschillende landen zullen aan het onderzoek meewerken.

De erkenning en waardering die de European Research Council uitspreekt voor dit voorstel wordt door Sanders gezien als een erkenning en waardering van de missie van Utrecht School of Economics om met multidisciplinair onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing van Real World problemen. Daarnaast bevestigt deze grant van 2.5 miljoen euro volgens hem dat de Europese Commissie het belang van ondernemerschap voor duurzame, inclusieve groei in Europa inziet.

Advertentie