Het geld stroomt binnen bij Geesteswetenschappen

Feest bij Geesteswetenschappen deze maand. De faculteit weet tal van Europese en nationale onderzoeksubsidies in de wacht te slepen. Ook de studenten van Enactus zijn blij: ze mogen naar de World Cup in Mexico. Drie jonge onderzoekers vliegen uit met een Rubiconbeurs op zak.

Feest bij Enactus
Enactus Utrecht (voorheen Sife) is de organisatie waar studenten in teams sociale ondernemingen opzetten. Het is een wereldwijde organisatie met nationale teams die onderling strijden om de beste projecten. Enactus viel al op binnen de Universiteit Utrecht en is genomineerd voor beste studentorganisatie 2013. Om de euforie te vergroten, bleek deze week nog eens dat Enactus Nederland mag vertegenwoordigen eind september tijdens de Enactus World Cup in Mexico. In eerste instantie was Enactus tijdens de nationale kampioenschappen tweede geworden achter Tilburg, maar nadat de audits nog eens internationaal onder de loep waren genomen, moest Tilburg de eerste plaats overdragen aan Utrecht.

Toptijdschrift Isis naar Utrecht
Floris Cohen, hoogleraar Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap, wordt de nieuwe hoofdredacteur van het wetenschapshistorische tijdschrift Isis. Daarmee verhuist dit leidende tijdschrift op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis in 2014 naar het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht. Het ooit in Gent opgerichte tijdschrift, is nu al bijna een eeuw gevestigd in Noord-Amerika. Cohen hoopt dat Utrecht in deze functie een schakel kan vormen tussen wetenschapshistorici in Amerika, Europa en Azië. De komst van Isis naar het Descartes Centre wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Universiteit Utrecht en door de particuliere stichting Ammodo. Verder dragen het Huygens ING en het Museum Boerhaave.

Subsidie voor filosofisch onderzoek evolutietheorie
Filosoof Herman Philipse en cognitief neuroloog Johan Bolhuis ontvangen 1 miljoen euro van onderzoeksorganisatie NWO voor hun onderzoeksproject over de ethiek van de evolutie. Aan de orde komen vragen in hoeverre we menselijke morele vermogens kunnen verklaren vanuit de evolutietheorie. En welke filosofische implicaties heeft zo’n verklaring voor de normatieve ethiek en meta-ethiek?, Aan het project zullen twee promovendi en twee postdocs meewerken. In het kader van het project zullen er niet alleen wetenschappelijke publicaties verschijnen (2 proefschriften, artikelen, een overzichtsboek en een congresbundel maar worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd voor een groter publiek.

Subsidie voor vergelijking televisie en  krant
Hoe kun je nu informatie in een krant vergelijken met informatie over hetzelfde onderwerp op televisie. Jasmijn Van Gorp en Sonja de Leeuw van Media- & Cultuurwetenschappen gaan een instrument ontwikkelen dat dit mogelijk maakt. Ze hebben een Europese Clarin-subsidie van 76.000 euro ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe digital humanities-tool: QuaMeRDES. De tool maakt vergelijking mogelijk tussen ondertiteling van televisieprogramma’s en krantenberichten.

Geld voor Shakespeare en China
Twee Utrechtse onderzoekers krijgen een NWO-subsidie ‘Internationalisering in de Geesteswetenschappen’. De economisch historicus Peter Foldvari gaat een Chinees-Europees netwerk opzetten van onderzoekers die kwantitatieve analyses maken van de positie van China in de wereldeconomie. Shakespeare-expert Ton Hoenselaars brengt Europese Shakespeare-onderzoekers samen om de invloed van the Bard vanuit een Europees, grensoverschrijdend perspectief te bestuderen: hoe heeft Shakespeare bijgedragen aan een Europese identiteit? De bijdrage van NWO bedraagt 33.000 euro voor het project van Peter Foldvari en 24.000 euro voor het project van Ton Hoenselaars. In totaal zijn er in deze ronde 9 aanvragen gehonoreerd.

Nominaties facultaire scriptieprijs Geesteswetenschappen
Voor maar liefst 10 studenten van Geesteswetenschappen wordt het een zomer van afwachten. Hun scriptie hebben ze afgerond en wel zodanig dat ze genomineerd zijn voor de facultaire scriptieprijs die bij de facultaire opening van het academisch jaar. Het zijn Kim Goldschmidt (master Religies in hedendaagse samenlevingen), Dawa Ometto (onderzoeksmaster Filosofie), Enno Maessen (onderzoeksmaster History), Katharina Manteufel (master Cultuurgeschiedenis), Jelmer Dijkstra (onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance studies), Jesse de Vos (master Film- en Televisiewetenschap), Isis Germano (master Theaterstudies), Vicky Franken (master Vertalen Frans), Yannick Wassmer von Langenstein (master Interculturele Communicatie) en Heidi Klockmann (onderzoeksmaster Linguistics).

Docentnominaties Rebo
Voor 6 docenten kon de week niet meer stuk. Ze zijn door de faculteit voorgedragen als beste docent dan wel beste docenttalent. Ze moeten nu de strijd aan met genomineerden uit andere faculteiten om te kijken of ze zich tijdens de dies op 26 maart ook beste docent(talent) van de UU mogen noemen. De talenten zijn Jessy Emaus (privaatrecht), Alyssa Bos (staats- en bestuursrecht) en Rianka Rijnhout (privaatrecht). Voor beste docent zijn genomineerd Francois Kristen (strafrecht), Adriaan Dorresteijn (ondernemingsrecht) en Jaap van Straaten (notarieel recht).

Rubiconbeurzen voor Utrechtse onderzoekers
Jonge onderzoekers die 24 maanden naar het buitenland mogen. Dat is de intentie van de Rubiconbeurs van onderzoeksorganisatie NWO. Deze week kregen 17 pas gepromoveerde wetenschappers te horen dat hun project gehonoreerd is. Daarvan komen er 3 van de Universiteit Utrecht. Dat Ozan Aksoy die naar Oxford gaat voor onderzoek op het gebied van diversiteit, ongelijkheid, segregatie en cohesie. Joanna Polko vertrekt naar het Amerikaanse North Carolina voor een biologisch onderzoek naar celwanden van planten en tenslotte Laila Ritsma die naar Harvard gaat voor onderzoek naar kankercellen.

Jennerpenning voor Roel Coutinho
Roel Coutinho is vooral bekend vanwege zijn werkzaamheden bij de RIVM, dan vanwege zijn verbondenheid als hoogleraar aan de UU. Het is dan ook dankzij zijn werk bij de RIVM dat hij dinsdag 2 juli de Jennerpenning mocht ontvangen. De Jennerpenning is een oorkonde met een bronzen plaquette, die bedoeld is voor mensen die baanbrekend werk voor het RIVM hebben verricht en daarbij beeldbepalend zijn geweest voor het instituut. De Jennerpenning wordt sinds 1988 uitgereikt. Roel Coutinho stond in 2005 als eerste directeur aan de wieg van het nieuwe Centrum Infectieziektebestrijding binnen het RIVM. Hij werd vooral ook geprezen vanwege de brug die hij weet te slaan tussen ‘de academie’ en de kliniek en de volksgezondheid.

Ineke Thierauf Ridder van Oranje Nassau
Ineke Thierauf nam vorige week afscheid van de universiteit waar ze vele jaren als arbeidshygiënist werkte bij de directie Vastgoed & Campus. Tijdens het symposium ter gelegenheid van haar afscheid kreeg ze onverwacht bezoek van burgemeester Wolfsen die haar Koninklijk  tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau sloeg. Ze kreeg de onderscheiding niet alleen voor haar werk aan de UU, maar vooral ook vanwege haar vele nevenactiviteiten, zoals binnen haar vakgebied als daarbuiten. Zo was ze actief in Wittevrouwen om de wijk leefbaar te maken.

Nieuwe hoogleraar Goederenrecht en Notarieel recht
Het vertrek van de hoogleraren Nora van Oostrom (Notarieel recht) en Michael Veder (Goederenrecht) heeft de nodige stof doen opwaaien. De functie zou samengevoegd worden tot één leerstoel en de persoon die deze taak op moet nemen is bekend. Per 1 augustus zal Jan Biemans (1974) de leerstoel bekleden. De leerstoel wordt geplaatst bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Biemans studeerde Nederlands recht en Wijsbegeerte in Groningen en volgde het LL.M-programma aan Harvard Law School. Hij werkte als advocaat en promoveerde in 2011 in Nijmegen. Sinds 2011 werkt hij bij de Brauw Blackstone Westbroek, de eerste strategische partner van Rechten.

Nieuwe hoogleraar Onderwijsgeografie
Joop van der Schee is benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geowetenschappen. Hij is onderwijsgeograaf en houdt zich bezig met het vertalen van wetenschap naar de praktijk. Van der Schee is van oorsprong aardrijkskundelaar. Een van zijn taken is het ontwikkelen van de master Geografie: educatie en communicatie. Van der Schee blijft parttime bij de VU in Amsterdam werken.

Nehmelman in Raad voor het Openbaar Bestuur
Remco Nehmelman, universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht, is door de regering per 1 juli 2013 benoemd als lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een adviesorgaan van de Nederlandse regering en parlement. Het is een parttime benoeming voor een periode van 4 jaar. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. Doel is het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Nederlandse openbaar bestuur.

Marcel van Aken nieuwe vice-decaan FSW
Marcel van Aken, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, zal op 1 januari 2014 Theo Wubbels opvolgen als nieuwe vicedecaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. Van Aken wordt verantwoordelijk voor de Graduate School of Social and Behavioural Sciences en heeft daarmee alle master- en PhD-opleidingen onder zijn hoede.

DUB wint sportquiz in de Faculty club
Tot slot nog een heugelijk feit uit eigen gelederen. Enkele DUB-redacteuren deden mee aan de sportquiz van de Faculty Club en wisten tot hun eigen verbazing de meeste vragen van iedereen goed te beantwoorden. Vooral de vragen met een sterk UU-gehalte waren voor de redacteuren een schot voor open doel. De prijs: Gratis kaarten voor de openingsceremonie van de EYOF.

Advertentie