Miljoenensubsidie voor aardbevingsonderzoek

Een Europese beurs voor aardbevingsonderzoek. Geld voor gamescholieren, een gamesummerschool en game-onderzoek. En een prijs voor masterstudenten die literatuur vertalen. Het is weer feest op de UU.

Miljoenensubsidie voor aardbevingsonderzoek
Geoloog André Niemeijer heeft van de European Research Council (ERC) een subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen. Met deze ERC Starting Grant wil Niemeijer aardbevingen in het High Pressure and Temperature Laboratorium van de Universiteit Urecht simuleren om zo een betere inschatting te maken van de mogelijke grootte van aardbevingen in risicogebieden. Met zeer geavanceerde apparatuur wordt het gedrag van de aardkorst op een diepte tot 20 km nagebootst. In 2012 kreeg hij de Young Outstanding Researcher Award, European Geosciences, Union Division Tectonics and Structural Geology

Eredoctoraat Ron Boschma
Ron Boschma krijgt 4 juli het eredoctoraat van Marburg University in Duitsland. Het eredoctoraat wordt toegekend op grond van zijn bijdragen aan de theorie-ontwikkeling en het empirisch onderzoek op het gebied van de Evolutionaire Economische Geografie. Dat is een nieuwe wetenschappelijke manier van denken in de regionale economie en economische geografie die de afgelopen 15 jaar in samenwerking met andere universiteiten in Utrecht is ontwikkeld.

Sterrenkundige Diederik Kruijssen wint Christiaan Huygens wetenschapsprijs
Diederik Kruijssen (28) heeft de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2013 ontvangen. Hij kreeg de prijs voor zijn proefschrift over de ontwikkeling van grootschalige structuren in het heelal, dat volgens de jury “belangrijk inzicht geeft in hoe de evolutie van sterclusters plaatsvindt in samenhang met die van de melkwegstelsels waarin zij zich bevinden". Kruijssen heeft zijn onderzoek aan de UU gedaan en is hierop in 2011 aan de UU gepromoveerd. Op dit moment werkt Kruijssen als postdoctoraal onderzoeker aan het Max Planck Instituut voor Astrofysica in Garching bei München, waar hij onderzoek doet naar de vorming en ontwikkeling van sterrenstelsels. Kruijssen ontving de prijs, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde uit handen van staatssecretaris Sander Dekker.

Ier krijgt Utrechtse Farmacieprijs
De Ierse professor John Cryan van de Cork University heeft een enorm brede interesse in het farmaceutisch onderzoeksveld. Van het centrale zenuwstelsel tot darmflora, en van in vitro en dierproeven tot klinisch onderzoek. Zijn leidende positie is de Utrechtse faculteit niet ontgaan en nodigde hem uit naar de Domstad te komen om de Utrecht University Excellence in Pharmaceutical Research Award in ontvangst te nemen. De prijs is een eerbetoon aan het excellente onderzoek van Cryan naar het effect van stress op ziektestadia. De prijs is een uniek kunstwerk van Gabri Schumacher (Artis causa, omwille van de kunst) en is gebaseerd op een pillendoosje. De prijs verschilt elk jaar weer een beetje qua design.

Galenus Researchprijs voor Enrico Mastrobattista
Universitair hoofddocent Biofarmacie Enrico Mastrobattista heeft de Galenus Researchprijs 2013 in ontvangst mogen nemen. De prestigieuze prijs werd op 6 juni uitgereikt. De researchprijs bestaat uit een geldbedrag van 5500 euro en een gouden medaille. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een veelbelovende jonge onderzoeker. Mastrobattista, die vanaf  2012 in Utrecht werkt, kreeg de prijs omdat zijn onderzoek volgens de jury van grote waarde voor de toekomst van het Nederlandse farmaceutisch onderzoek.

Talentbeurs voor 3 masterstudenten literair vertalen
De Utrechtse studenten Eva Wissenburg (Frans), Ilse Barendregt (Frans) en Patricia Moerland (Engels) hebben de Talentbeurs 2013 voor literair vertalen gekregen. Deze beurzen worden door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren aangeboden aan de meeste talentvolle studenten binnen dit masterprogramma. De studenten zijn uitgekozen vanwege hun grote motivatie, goede studieresultaten en zorgvuldige vertalingen. Met de Talentbeurs kunnen de studenten met individuele begeleiding van een professioneel vertaler aan een nieuwe vertaling werken.

Pekelder benoemd als gastprofessor Europaicum
De Duitslanddeskundige en universitair docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen Jacco Pekelder maakte deze week zijn debuut als Gastprofessor Europaicum aan de Universität des Saarlandes in het Duitse Saarbrücken tijdens het congres Andere perspectieven op Europa. Pekelder gaat komend collegejaar colleges geven in Saarbrücken over Nederlandse thema’s die van belang voor Europa zijn en Europese thema’s vanuit Nederlands perspectief.

Geld voor Summerschool over game-onderzoek
Hoogleraar Mediatheorieën Joost Raessens gaat samen met 4 andere Nederlandse en 13 buitenlandse universiteiten werken aan een summerschool in 2014 over game-onderzoek. Zij hebben daarvoor een bedrag van 60.000 euro gekregen vanuit het Erasmus Intensive Programme ‘Identity and Interdisciplinarity in Games and Play Research’.

Winnend Jump Jump game
Willem Vos en Arthur Brussee, twee 18-jarige scholieren van het Groene Hart Lyceum, hebben de Creative Game Challenge 2013 van de Universiteit Utrecht gewonnen. In het door hen ontworpen spel Jump Jump valt de speler in een diep gat, waar hij ontdekt dat er onder de grond een hele wereld is van robots, die steeds dieper graven naar mineralen. Er zijn echter een paar robots achtergebleven. De speler moet die activeren zodat ze weer mee kunnen helpen met graven. Volgens de jury verdient deze game het om commercieel uitgebracht te worden. De jury was vooral te spreken over de besturing van het spel. Dat gebeurt namelijk met één knop. Een druk op de knop laat de speler springen en omdraaien tegelijk. Met hun eerste plaats hebben de jongens een prijs van 1500 euro gewonnen. Het geld besteden ze aan hun studie Utrecht Game Technology

5 startups ontvangen 18.000 euro
5 jonge bedrijven hebben vorige week een startkapitaal van 18.000 euro als lening gekregen van UtrechtInc uit het Rabo Pre-seed Fonds. Het geld moeten ze binnen 2 jaar terug betalen. De startups namen deel aan de zogenaamde Pressure Cooker waarbij ze in 3 maanden een intensief programma volgen om hun bedrijf op poten te zetten. Op 13 juni pitchten ze hun voortgang bij een onafhankelijke commissie van ervaren ondernemers en investeerders. Repurpose, Antibodychain, Clubwatcher, Rentmanen Easy Answer gaan door naar het vervolgprogramma bij UtrechtInc.

Scriptieprijs 2013 voor Utrechtse Criminologe
De scriptieprijs 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) is gewonnen door de Utrechtse student Criminologie Laura Gutierrez Gomez. Zij won met haar scriptie Accumulation by Dispossession Through State-Corporate Harm: The Case of AngloGold Ashanti in Colombia. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 250 euro, het lidmaatschap van de NVC met een abonnement op TvC voor de duur van een jaar en de uitnodiging om over het onderwerp van de scriptie (onder begeleiding) een peer-reviewed artikel te schrijven voor het Tijdschrift voor Criminologie.

Tom Zwart krijgt 1 miljoen euro voor mensenrechtenonderzoek
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een miljoen euro toegekend om te onderzoeken hoe landen in Azië en Afrika de mensenrechten een plaats geven binnen hun nationale systeem. De Utrechtse hoogleraar Tom Zwart van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie gaat hiermee aan e slag. Daarbij werkt hij intensief samen met de Chinese Academy of Social Sciences en de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Shandong in China.

Patricia Post-Nievelstein beste docent UCU
Patricia Post Nievelstein is door de studenten van het Utrecht College University uitverkoren tot Docent van het Jaar 2012-2013. Post-Nievelstein is tutor en geeft colleges biologie. Zij krijgt, behalve eeuwige roem, een cheque van 1000 euro die ze moet gebruiken voor de ontwikkeling van haar carrière.

UU aan de slag met leerprogramma cultuur
Het Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap mag samen de HKU en Coaching in de Cultuur het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) gaan ontwikkelen. Vorige week is het contract met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap ondertekend. Het programma is bedoeld voor leidende figuren uit de culturele wereld die steeds meer een ondernemende rol moeten gaan spelen.

Annetje Ottow in Raad van Toezicht VUmc
De Utrechtse hoogleraar Annetje Ottow wordt één van de bazen van Wouter Bos. Zij treedt vanaf 1 september namelijk toe tot de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc waar Wouter Bos net als bestuursvoorzitter benoemd is. Ottow is unaniem voorgedragen door de medezeggenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam (ondernemingsraad en universitaire studentenraad).

Telecommanager van het jaar komt uit UMC Utrecht
Jan van Alphen, Clustermanager Multimedia, onderdeel van het Facilitair Bedrijf van het UMC Utrecht is verkozen tot Telecommanager van het jaar 2013. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse Telecom Business Diner in Rotterdam. Jan van Alphen is projectvoorzitter ‘Vernieuwing Telecommunicatie’ in het UMC Utrecht. Hij heeft de award gewonnen vanwege de complexiteit van het project in een 24/7 organisatie. Van Alphen won de verkiezing van telecommunicatiemanagers van OV9292, ABN Amro en Royal Haskoning DHV. Het project Vernieuwing Telecommunicatie omvat een nieuwe infrastructuur voor vaste en draadloze telecommunicatie en nieuwe vaste en mobiele telefoons voor eindgebruikers. Verbeteren van de bereikbaarheid binnen UMC Utrecht en een integrale benadering door spraak, tekstberichten en data met elkaar te combineren.

Robert Croll is nieuwe voorzitter Alumnifonds
Robert Croll  gaat vanaf september André Bolhuis opvolgen als voorzitter van het Utrechts Universiteitsfonds. Croll (oudpresident van de rechtbank Zwolle-Lelystad) was de afgelopen jaren achtereenvolgens penningmeester en vicevoorzitter van het Universiteitsfonds. Hij studeerde rechten in Utrecht van 1974 tot 1980. Croll heeft als nevenfunctie onder meer president Oorlogsgravenstichting en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub. In het verleden was hij lid van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis.

Advertentie