Negen subsidies K.F. Hein Fonds, onder meer voor DUB

Het K.F. Hein Fonds heeft in december negen subsidies verstrekt aan projecten van de UU. Zo gaat er geld naar een stageproject van een open access tijdschrift, maar ook naar een expositie van DUB-cartoonist Niels Bongers.

Gemotiveerde, talentvolle studenten doen in een leer-werkplaats (in de vorm van een stage) ervaring op in de organisatie en bedrijfsvoering van een interdisciplinair open-access tijdschrift binnen de Geesteswetenschappen  Dat is het met 10.000 euro gehonoreerde voorstel van hoogleraar Joris van Eijnatten van Geschiedenis en kunstgeschiedenis. Dezelfde opleiding heeft ook geld gekregen voor een project Voor wat hoort wat, een database van liturgische schenkingen.

Het universiteitsbibliotheek heeft twee projecten binnengehaald. Het gaat om een project om Utrechtse drukkers op de kaart te zetten en het maken van een DVD collectie van animatiefilms. Het universiteitsmuseum heeft geld gekregen voor een  op te richten Archeolab,

DUB krijgt een subsidie om de expositie van cartoonist Niels Bongers, die in oktober te zien was in de UB, verder uit te bouwen en op meerdere plaatsen in de stad ten toon te stellen.

Andere toekenningen zijn er voor Studium Generale (voor een Ver-van-mijn-bed-show over de internationalisering), de opleiding Microbiologie (voor het project Mycellium design over het inzetten van schimmels om producten duurzamer te maken) en de opleiding Informatiekunde (met een gamingproject voor een duurzame wereld).

Het K.F. Hein Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk

Advertentie