Niki Wijnen en Michiel Vonk winnen Vidius-awards 2015

Niki Wijnen en Michiel Vonk zijn uitgeroepen tot beste bestuurder en beste medezeggenschapper van het jaar.

Dat gebeurde tijdens de Nacht van de Professoren maandagavond in poppodium EKKO. De prijzen werden uitgereikt door rector Bert van der Zwaan. De awards worden elk jaar uitgereikt door de Vidius studentenunie, die hiermee actieve studenten in het zonnetje wil zetten.

Niki Wijnen won de Vidius-award voor beste bestuurder. Zij is al twee jaar bestuur van de Sportraad Utrecht en droeg haar award op aan Team Utrecht en de studentensport. “Ik was zeer verrast”, reageert Wijnen een dag later. “We zaten met de sportraad in een diep dal, maar je ziet ook dat we eruit aan het klimmen zijn. En het is mooi dat zoiets dan gewaardeerd wordt.”

Tot beste medezeggenschapper van dit collegejaar werd Michiel Vonk verkozen. De student Algemene Sociale Wetenschappen is dit jaar coördinator intern in de faculteitsraad voor sociale wetenschappen. Hij kreeg de prijs vanwege de enthousiasmerende manier waarop hij studenten van zijn faculteit  bij de medezeggenschap weet te betrekken. Vonk hoorde pas dinsdag dat hij de winnaar is. "Ik had een lange werkdag achter de rug en wilde me goed voorbereiden op de raadsvergadering van FSW. Daarom was ik niet aanwezig." 

Na het uitreiken van de prijzen draaiden een vijftal professoren en lectoren van de universiteit en hogeschool plaatjes voor de studenten. Dat begon om half twaalf waarbij de docenten geholpen werden door een dj bij het bepalen van de muziekkeuze.

Naast de docenten van het jaar Marijke Hoogendoorn (Diergeneekunde) en Ignace Hooge (Psychologie) kwamen ook hogeschoolbestuurder Jan Bogerd, USBO-docent Ali Karitas en hogeschooldocent Erik Puik aan bod.

In de categorie ‘beste bestuurder’ waren verder genomineerd: Lex van Rens (studievereniging UHSK) en Tamara Exterkate (studievereniging Helix).

Voor de categorie ‘beste medezeggenschapper’ waren deze studenten finalist: Rhea van der Dong (Universiteitsraad) en Harm de Jong (Faculteitsraad Rebo)

Advertentie