NWO steunt drie UU-projecten die samenwerken met de creatieve industrie

NWO geeft 39 subsidies voor projecten waarbij universiteiten samenwerken met de creatieve industrie. De UU participeert in drie gehonoreerde projecten op het gebied van nieuwe media en de stad, muziekcollecties in het onderwijs en serious gaming in het ziekenhuis.

Een subsidie van ruim 100.000 euro gaat naar het onderzoeksproject ‘The Hackable City: Collaborative Citymaking in Urban Living Lab Buiksloterham’. Hieraan werkt onder meer de mediawetenschapper Michiel de Lange mee.

Het project onderzoekt hoe de opkomst van sociale media platforms en ‘big data’ de manieren verandert waarop de stad vorm krijgt. Hoe kunnen burgers, ontwerpers en overheden digitale technologieën inzetten om op nieuwe manieren met elkaar samen te werken in het proces van ‘stadsmaken’?  Partners in dit creatieve industrie-project zijn One Architecture, Coöperatieve Vereniging Buiksloterham, Pakhuis de Zwijger, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en The Mobile City.

Anja Volk analyseert muziek met de computer. Door muziek wiskundig te vertalen kun je stijlen herkennen en zo bij jou passende muzieksoorten snel opzoeken. In het door NWO gehonoreerde project CrEATE: Crowd-sourced Evaluation and Annotation of Tonal Entities werkt ze samen met Chordify B. Dit project moet leiden tot interactieve games in het muziekonderwijs waarbij ze gebruik kunnen maken van grote digitale muziekcollecties.

Alle artsen komen in aanraking met patiënten met infectieziekten, als complicaties van behandelingen of tijdens uitbraken. De meesten zien zulke gevallen echter weinig, terwijl snel en adequaat ingrijpen juist vereist is. Het UMC Utrecht, onder leiding van Marc Bonten, is daarom een game aan het ontwikkelen waarin artsen hier “spelenderwijs” ervaring in opdoen.
 

Advertentie