Oeuvreprijs voor religiewetenschapper Birgit Meyer

De Utrechtse antropologe en religiewetenschapper Birgit Meyer is dit jaar één van de twee winnaars van de Prijs Akademiehoogleraren. Net als de Delftse biofysicus Cees Dekker krijgt zij 1 miljoen euro.

UU-hoogleraar Religiewetenschap Meyer ontvangt de oeuvreprijs voor wetenschappers tussen de 54 en 59 jaar van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen voor haar onderzoek naar de rol van godsdienst bezien vanuit verschillende perspectieven.

Foto: Maria Rundhagen TesakerVolgens een internationale jury weet Meyer door de combinatie van religiewetenschappelijke en antropologische benaderingen nieuwe inzichten te bieden in tijden van ontkerkelijking enerzijds en groei van religieuze overtuigingen anderzijds. Zo toonde ze aan dat opkomende religieuze stromingen zoals Pinksterbewegingen in Afrikaanse landen individualisme bevorderen en de traditioneel sterke familieverbanden doen verwateren.

Meyer is een vooraanstaand onderzoeker in haar vakgebied. Ze heeft een groot internationaal netwerk en betrokken bij veel internationale samenwerkingsverbanden. In 2012 kreeg Meyer al de prestigieuze Anneliese Maier Forschungspreis van de Duitse Von Humboldt Stiftung. Op dit moment is ze gastonderzoeker in Oslo.

Elk jaar krijgen twee onderzoekers de Prijs Akademiehoogleraren: één onderzoeker uit de sociale of geesteswetenschappen en één onderzoeker uit de natuurwetenschappen, de technische wetenschappen of de levenswetenschappen. De prijs van 1 miljoen euro mag naar eigen inzicht gebruikt worden voor wetenschappelijke projecten.

De Delftse hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU Delft Cees Dekker is dit jaar de andere winnaar. Dekker, directeur van het prestigieuze Kavli Institute of Nanoscience, is een pionier op het gebied van de nanotechnologie. Hij slaagde er onder meer in transistoren te maken op basis van slechts één enkel molecuul.

Advertentie