Provinciale prijs voor historisch proefschrift

Het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen heeft de PUG-prijs 2014 toegekend aan Claartje Rasterhoff voor haar proefschrift The Fabric of Creativity in the Dutch Republic: Painting and Publishing as Cultural Industries, 1580-1800.

De PUG-prijs wordt toegekend door het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen  aan een gepromoveerde van de Universiteit Utrecht of een afgestudeerde van de tweede-fase van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een vakinhoudelijke jury beoordeelt de proefschriften en artistieke projecten op kwaliteit, originaliteit en maatschappelijke relevantie.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarvergadering van het PUG op 4 november. De prijs bestaat uit een bedrag van 2.500 euro- en een penning ontworpen door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst. Elk jaar komt een andere tak van wetenschap voor de PUG-prijs in aanmerking

Het proefschrift van Claartje Rasterhoff is verdedigd in  2012..

Advertentie