Studenten beloond voor maatschappelijke inzet

Subsidies in de vrije competitie geesteswetenschappen, geld voor 3-D kraakbeenimplantaten en studenten die beloond worden voor hun maatschappelijke inzet. Er is weer een nieuwe oogst van Utrechtse prijswinnaars en bijzondere benoemingen.

Twee miljoen voor kraakbeenimplantaten
Driedimensionale implantaten met levende cellen kunnen de structuur van echt kraakbeen nabootsen. Een bijzondere methode waar onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht mee aan de slag gaan. Ze krijgen 2 miljoen euro om kraakbeenimplantaten te maken met een 3D-printer. Uiteindelijk hopen ze zo op een voor de patiënt minder ingrijpende manier voor gewrichtsschade in bijvoorbeeld knieën te herstellen. Het onderzoek, dat vijf jaar gaat duren, is onderdeel van het Hydro-ZONES-consortium. Dit bestaat uit 17 internationale partners. Van de Europese Unie krijgt het consortium 9,75 miljoen euro voor onderzoek naar nieuwe biomaterialen voor de regeneratie van gewrichtsschade. Jos Malda van de afdeling Orthopedie van het UMC Utrecht leidt het Utrechtse deel van het onderzoek. Vanuit het departement Farmaceutische Wetenschappen van de faculteit Bètawetenschappen zijn hoogleraar Wim Hennink en  onderzoeker Tina Vermonden betrokken. Vanuit Diergeneeskunde doet hoogleraar René van Weeren mee.

Topper Jürgen Plitzko naar Utrecht
Jürgen Plitzko (45) is een internationaal leidende wetenschapper op het gebied van elektronenmicroscopie aan biomoleculen en cellen. Hij komt naar het Bijvoet Centrum om het onderzoek en onderwijs bij Molecular Life Sciences te versterken. Pltizko komt naar Utrecht vanuit het vooraanstaande Duitse Max Planck Institute für Biochemie in Martinsried. In zijn onderzoek staat de ontwikkeling van nieuwe elektronenmicroscopische technieken voor het visualiseren van biologisch relevante macromoleculaire complexen centraal.

Onderzoek naar boeren in Karolingisch Nederland
Mayke de Jong van het departement Kunstgeschiedenis gaat samen met de Leidse archeoloog Frans Theuws een vierjarig onderzoek leiden over het economisch leven in de tijd van Karel de Grote, de tijd van Karolingisch Nederland. Ze hebben hiervoor een subsidie gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het bijzondere van dit project is dat zij niet kijken naar de elites, waar historici zich vooral op focussen, maar naar het dagelijkse leven van de boeren. Archeologen hebben hiervoor rijke, maar nog nauwelijks onderzochte datasets.

Taalverschijnselen in kaart gebracht
Hoogleraar Sjef Barbiers, verbonden aan Neuroscience & Cognition (NC) van de Universiteit Utrecht, heeft ook een NWO subsidie in de wacht gesleept. In zijn onderzoeksprogramma beoogt hij met gebruikmaking van nieuwe geografische database-technieken geografische spreiding van taalverschijnselen te laten zien. Zo wil hij meer inzicht geven in hoe grammatica functioneert in de menselijke cognitie.

Student gaat internationale vereniging diergeneeskunde leiden
Diergeneeskunde student Pim Polak is verkozen tot 'President-Elect van het Uitvoerend Bestuur' van de International Veterinary Students' Association (IVSA). Hij is verkozen tijdens het wereldwijde congres in Zuid-Afrika. De IVSA is een internationale vereniging die zich inzet voor verbetering van dierenrechten vanuit diergeneeskundestudenten wereldwijd. Polak zal in september de voorzittershamer overnemen. Het jaarlijkse congres van de IVSA zal dan ook deze zomer in Utrecht plaatsvinden.

Vierde ronde per seconde wijzer
Vorige keer meldden we al over de triomftocht van student Geschiedenis Erik van de Beek op weg naar de vierde ronde in de VARA-televisiequiz Per seconde wijzer. Dus moeten we ook berichten dat Erik ook de laatste ronde met vlag en wimpel heeft overleefd. Het werd nog even spannend toen hij een vraag kreeg over moordenaars van historische figuren. Maar dankzij vier jokers kon hij ruim 7600 euro mee naar huis nemen.

Kennispuntprijs voor Stephan Leemhuis
De Kennispuntprijs voor het meest maatschappelijk relevant onderzoek is gewonnen door Stephan Leemhuis voor zijn masterthesis over de optimale plaatsing van lokale systemen voor tijdelijke energieopslag. Stephan heeft een algoritme ontwikkeld (het sloper-model) om op een snelle manier te berekenen hoe  opslagsystemen van (groene)energie het meest optimaal kunnen worden ingezet. De Kennispuntprijs gaat naar studentonderzoek dat wetenschappelijke kwaliteit het beste combineert met de omschrijving van de maatschappelijke relevantie van de resultaten. De jury was erg enthousiast over de thesis van Leemhuis omdat  ‘het efficiënt kunnen opslaan van energie kostenbesparend werkt en problemen met overbelasting van het net voorkomt. Met de toename van decentrale energieopwekking is de uitkomst van dit onderzoek er één waar de hele samenleving belang bij heeft. Daarnaast heeft Stephan het ook nog eens heel helder opgeschreven’.

City Marketing Scriptieprijs voor Utrechtse student
De Utrechtse student Sociale Geografie & Planologie Daan Goos won dit jaar de Citymarketing Scriptieprijs die 25 januari is uitgereikt tijdens de Dag van de Citymarketing. Zijn scriptie heet Het identiteitsgat: een studie naar integrale buurtbranding en gaat over de gemeente Roosendaal. De jury is onder de indruk van de scriptie, omdat Goos erin slaagt de relatie te leggen tussen de citymarketing en herstructurering van buurten. Met de scriptieprijs stimuleert het Netwerk Citymarketing studenten om het onderwerp op te pakken en hun bevindingen en inzichten bekend te maken onder een breed publiek van professionals. Daan heeft een plaquette als prijs gekregen.

Advertentie