UMC Utrecht wint Henk Westbroektrofee

Bij de Universiteit Utrecht zijn er genoeg redenen voor een feestje. Prijzen, benoemingen en schouderklopjes; DUB verzamelt ze, zet ze bij elkaar in het zonnetje en roept: Hiep hiep … Hoera!

UMC Utrecht wint Henk Westbroektrofee
Een opvallende prijs voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Uit handen van de wethouder Rinda den Besten kreeg het ziekenhuis de Henk Westbroektrofee, genoemd naar de Utrechtse taalkunstenaar, presentator, kroegeigenaar en oud-politicus Henk Westbroek.

De trofee is ingesteld door de gemeente en is bedoeld voor een organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan de strijd tegen laaggeletterdheid. Het UMCU wint de prijs omdat het ziekenhuis een project is gestart gericht op zowel laaggeletterde patiënten als medewerkers.

“Sommige patiënten hebben moeite met taal en kunnen bijvoorbeeld formulieren niet invullen. Daardoor kunnen ze bij een poli niet behandeld worden. Daarnaast zijn er ook medewerkers, met name bij de facilitaire dienst, die laaggeletterd zijn en om die reden al geen bijscholing kunnen of willen volgen”, vertelt projectleider Josine van der Togt. “In ons project zoeken we naar oplossingen om deze groepen te herkennen en te bereiken.”

Van der Togt mocht de wisseltrofee in ontvangst nemen na een interview met Henk Westbroek. Het is een beeld van struisvogel die zijn kop in een boek steekt.

Bijvoet Centrum haalt 2,6 miljoen binnen
“We horen nu echt tot de Europese top”, juicht Stefan Rüdiger, programmaleider van het Bijvoet Centrum. Deze onderzoekschool kon de vlag uitsteken nadat bekend werd dat de Europese Unie een bedrag van 2,6 miljoen euro heeft toegekend om elf internationale toptalenten onderzoek te laten doen naar de vorming en werking van eiwitten in het menselijk lichaam.

Wat de toekenning uit het zogenaamde ManiFold programma, bedoeld voor innovatieve PhD- programma’s, bijzonder maakt is dat het Centrum de enige Nederlandse onderzoeksgroep is die geld heeft gekregen en binnen de Life Sciences zelfs de enige in Europa. De belangstelling is groot. Rüdiger: “Binnen enkele weken hadden al 200 afgestudeerden gesolliciteerd naar een promotieplaats.”

Nog meer geld voor jong talent
Het Bijvoet Centrum doet het ook goed in het NWO Graduate Programma. Het centrum is een van de vier Utrechtse onderzoekscholen die 800.000 euro krijgen om vier promovendi op te leiden. Naast het Bijvoet Centrum gaat het om Debye Institute for Nanomaterials Science , Graduate School of Geosciences en Graduate School of Life Sciences: Infection and Immunity. Daarnaast krijgen ook Nederlands Instituut voor Onderzoek naar Katalyse (NIOK) en Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT) geld. Van deze laatste twee scholen is Utrecht penvoerder.

Het bijzondere van het NWO Graduate Programme is dat Graduate Schools talentvolle studenten met interesse in een academische carrière tijdens hun master laten kennis maken met wetenschappelijk onderzoek. De promovendi krijgen meer keuzevrijheid bij de invulling van hun onderzoek en de keuze van de promotor. De Graduate Schools hebben het voordeel dat zij de meest talentvolle studenten kunnen aantrekken en daaruit de onderzoekers met de meeste potentie kunnen selecteren voor een promotieplaats.

Eerste Katadreuffe prijs voor Tom Booms
De hoogleraar Privaatrecht Ivo Giesen werd dit voorjaar uitgeroepen tot Docent van het Jaar van de UU. Met het prijzengeld riep hij een nieuwe prijs in het leven: die voor de meest opmerkelijke rechtenstudent. Dit jaar was de eerste uitreiking van de prijs die de Katadreuffe-prijs is gaan heten.

De winnaar is Tom Booms, een masterstudent Legal Research en medeoprichter van het Eggens Pleitgenootschap. Dit genootschap biedt studenten een platform om te leren pleiten. Booms is volgens de jury een oprecht bescheiden student die goed kan pleiten, initiatief toont en zijn kennis inzet voor anderen. Booms ontving een bedrag van 500 euro en een uitgave van Bordewijks Karakter (waarin het personage Katadreuffe een bijzondere rol speelt) met een speciale opdracht geschreven Ivo Giessen zelf.

De opvolger van Ivo Giesen als universitair docent van het jaar wordt misschien wel Ben Schueler. Deze hoogleraar Bestuursrecht werd door de studievereniging JSVU al aangewezen als beste rechtendocent. Schueler zal nu worden voorgedragen voor de universitaire docentenprijs.

Scriptieprijs voor Rechtenstudenten
Utrechtse studenten dingen mee naar de talrijke scriptieprijzen die ons land rijk is. Een van de winnaars is Rechtenalumnus Jurre Reus. Hij ontving op 6 september in het gebouw van de Raad van State in Den Haag de jaarlijkse scriptieprijs van de Academie voor Wetgeving. Reus kreeg een oorkonde en een prijsbedrag van 2000 euro. Zijn met een 9 beoordeelde scriptie is getiteld: Handhaving en inperking van de auteursrechtelijke thuiskopie-exceptie: balans verstoord of logische vervolgstap in de strijd tegen file sharing en het handhaven van auteursrecht op internet?

Buitenpromovenda Emilie Kuijper kreeg de Harry Honée Scriptieprijs 2011 op het gebied van Ondernemingsrecht voor haar scriptie Een fail-safe systeem in beleggersland? Op zoek naar een wettelijke bescherming voor de belegger in derivaten tegen faillissementsrisico van de intermediair in een internationale context. Zij  ontving een prijs van 5000 euro.

Bètafeestje
De Bètafaculteit vierde zijn eigen opening van het academische jaar in het Minnaertgebouw. Tijdens die bijeenkomst werd bekend gemaakt dat Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse, benoemd is tot de eerste faculteitshoogleraar van Bètawetenschappen.  Als faculteitshoogleraar krijgt Weckhuysen een optimale ondersteuning om wetenschappelijke expertise uit te bouwen en met name om zijn ideeën te plaatsen in de maatschappelijk context. Weckhuysen is betrokken bij CatchBio, een programma dat bedoeld is katalysatoren te ontwikkelen om biomassa om te zetten in brandstoffen en materialen.

Tijdens het feestje kregen twee studenten de prijs voor de beste masterscriptie. Freddy Rabouw behaalde binnen vijf jaar tijd zowel zijn bachelor- als zijn masterdiploma cum laude. Hij studeerde af met een scriptie op het randgebied van de scheikunde en natuurkunde met bovendien "een opvallende combinatie van synthese, spectroscopie én theorie van nanokristallen mét iondoping". Sanne Spoelstra schreef een scriptie op het snijvlak van wiskunde en geschiedenis. De scriptie behandelt de geschiedenis van de levensverwachtingstabellen en hun toepassing om lijfrentes te berekenen vanaf de 17e eeuw. Deze scriptie is gebaseerd op authentiek cijfermateriaal dat met moderne software geanalyseerd is, en legt interessante relaties bloot tussen wiskunde en maatschappij. Zij ontvingen beide een geldprijs van 750 euro.

Advertentie