Utrechters winnen Zeeuwse Boekenprijs

Paul Brusse, Jeanine Dekkers en Arno Neele hebben op 8 november de Zeeuwse Boekenprijs 2014 in ontvangst genomen voor het derde deel van de Geschiedenis van Zeeland

Het boek van Brusse, Dekkers en Neele werd uit 79 publicaties geselecteerd. De jury was zeer te spreken  over het winnende boek: “Het is een schitterend verzorgd, uitbundig geïllustreerd werk dat een afgewogen beeld van de Zeeuwse geschiedenis geeft en een vast referentiepunt voor toekomstig onderzoek zal zijn. Er in worden de dramatische ontwikkelingen soeverein en trefzeker beschreven en zijn de ontwikkelingen gedetailleerd, zonder verbrokkeling, in brede streken neergezet.”

Het derde deel van Geschiedenis van Zeeland vertelt het dramatische verhaal van het verval van de Zeeuwse handel en scheepvaart, van het verloren gaan van internationale handelscontacten en de leegloop en verarming van de steden. De auteurs beschrijven de transitie van een stedelijke handelseconomie naar een agrarische samenleving, waarin kooplieden boeren werden en een gewest tijdens de Republiek een provincie werd in het Koninkrijk.

Het onderzoek voor de vierdelige reeks Geschiedenis van Zeeland werd uitgevoerd onder leiding van de Universiteit Utrecht (Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) en de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland.

Advertentie