‘Utrecht mag meer eisen van student én docent’

Hoge eisen stellen aan de studenten mag. Maar dan moet de universiteit ook hoge eisen stellen aan haar eigen studieklimaat. Rob van der Vaart, decaan van het University College Utrecht, wil dat de werkconferentie ‘Sirius voorbij, op weg naar een nieuwe Uni van Utrecht’  op 7 juni daadwerkelijk aanzetten geeft voor een ambitieuzer studieklimaat in Utrecht in de toekomst. Dit is het eerste artikel over de lustrumsymposia van deze week.

Waarom is dit een belangrijk thema?
Op dit moment zijn we getuige van een cultuuromslag. Eisen stellen mag, selectie is bespreekbaar. Dat vraagt wel om kwaliteit: een studieklimaat waarin studenten uitgedaagd worden in meer kleinschalig onderwijs met gedreven docenten. Dat willen we in Utrecht uitstralen. We hebben met Sirius geld gekregen om onderwijsprogramma’s voor talenten te ontwikkelen. Maar steeds hadden we in het achterhoofd dat die experimenten positieve effecten moeten hebben op het hele onderwijs. Nu maken we de balans op: wat leren we uit de experimenten, wat levert het op voor een ambitieuzer studieklimaat?

In hoeverre heeft u zelf met dit thema te maken in de dagelijkse praktijk? 
Uitdagend onderwijs is mijn drive om op de universiteit te werken. Als decaan van het University College heb ik daar heel intensief mee te maken. We zijn voortdurend bezig om te kijken hoe we het onderwijs uitdagender voor studenten kunnen maken. Een voorbeeld. Een groep studenten heeft zelf een cursus opgezet over een thema waarvan zij vonden dat het ontbrak in ons programma. Dat ging over evolutie. Ze hebben dat zelf opgesteld en voorgesteld. Wij zorgden voor een aantal experts uitgenodigd die het onderwijs kleinschalig konden verzorgen. Maar ook als onderwijsdirecteur binnen geografie ben ik bezig geweest om onderwijs kleinschaliger en activerend te maken. 

Wat moet er veranderen in het hoger onderwijs? 
Als universiteit stellen we hoge eisen aan de studenten. Ze moeten sneller studeren, ze moeten actief en betrokken zijn. Dat is prima. In het verleden hebben we te snel genoegen genomen met middelmatige cijfers. Het was al snel ‘wel goed’. Dat wil je veranderen, maar dat kan alleen wanneer je ook je onderwijsklimaat daarop aanpast. Je moet dus ook hoge eisen stellen aan de docenten. Iedereen moet voor de klas. Geen uitzonderingen. En je moet zorgen voor kleinschalig onderwijs en gemotiveerde docenten. Docenten zullen ook gemotiveerder zijn wanneer hun studenten commitment tonen. Ik geloof niet zo in aanzienlijke beperking van de instroom, via selectie. Ik vind dat iedereen met een schooldiploma de kans moet krijgen op de universiteit, maar dat ze het ook te horen moeten krijgen wanneer het daar niet lukt. En natuurlijk is het zo dat docenten nu veelal afgerekend worden op onderzoek, maar ik ben ervan overtuigd dat de meesten onder ons graag goed lesgeven, zeker als je eisen mag stellen aan je studenten en als zij eisen stellen aan je onderwijs.

In hoeverre kan het symposium daar toe bijdragen? 
Doel van de conferentie is dat er daadwerkelijk iets gebeurt met de uitkomsten. Anders is het tijdverspilling. Het idee is om studenten, docenten en deskundigen van buiten de universiteit bij elkaar te brengen en na te laten denken hoe je een ambitieus studieklimaat ontwikkelt. Met name ook de studenten zullen laten horen wat zij belangrijk vinden. Dat moet leiden tot concrete aanbevelingen. Deze aanbevelingen gaan naar een conferentie eind juni van alle onderwijsdirecteuren. Daar zal het bama 3.0 vorm krijgen. Wij zullen de vinger aan de pols houden dat onze aanbevelingen een rol spelen bij het nieuwe Utrechtse studieklimaat.

Advertentie