Dies in teken rectoraatsoverdracht

Een vol programma had de diesviering op 25 maart. Aarde en duurzaamheid was het officiële thema. Met als gastspreker Bert Weckhuysen over alternatieve energiebronnen. En met eredoctoraten voor Carlos Duarte en Christopher Murray. Maar ook klonk het startsignaal van het lustrum met de presentatie van echte UU-TNT-postzegels. De meeste aandacht was echter bestemd voor de rectoraatsoverdracht .

Klokslag drie uur stroomde de Domkerk vol met genodigden. “U zult deze keer iets langer op de niet al te bekwame stoelen moeten blijven zitten. We hebben een vol programma”, kondigde Hans Stoof aan. Hij was ceremoniemeester  op de laatste dag van zijn rectoraat.

De gastspreker was Bert Weckhuysen, hoogleraar anorganische chemie en katalyse in het departement Scheikunde. Hij hield een betoog over katalyse. Hoe je van wijn azijn maakt, is een bekende truc. Wetenschappelijk wil hij die vorm van katalyse onderzoeken om alternatieve brandstoffen te maken, zoals biogas. Maar ook brandstof gemaakt van het artificiële alcohol moet volgens Weckhuizen op termijn mogelijk zijn. Dat kan bijdragen aan een meer duurzame samenleving.

Daarna was het de beurt aan de eredocotraten. Hoogerlaar geologie Jack Middelburg sprak de Spaanse Carlos Duarte toe en scheikundige  Daniel Vanmaekelbergh lietweten waarom de universiteit vereerd mag zijn met de bijzondere wetenschapper Christopher Murray (links op foto) als eredoctor.   

Maar centraal stond toch de overdracht van het rectoraat. Stoof haalde de rede van Weckhuysen aan en zei dat het belangrijk is de essentie van het onderzoek veilig te stellen. De koppeling met de maatschappij is daarbij van groot belang. Hij was blij met het bestaan van het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) dat zich richt op duurzaamheid.

Zijn  laatste daad als rector was het overhandigen van de docentenprijzen van de universiteit aan ontwikkelingspsycholoog Geertjan Overbeek en geoloog Reinoud Vissers. Hij deed dat met verve.  

De nieuwe rector Bert van der Zwaan past als biogeoloog prima in het profiel, denkt Stoof. Van der Zwaan had al enkele maanden proefgedraaid en Stoof heeft alle vertrouwen in zijn opvolger. Zelf kreeg hij deze middag de universiteitspenning, een beeldje en een van hem geschilderd portret.  “Je hebt een imposante gestalte, maar weet met je bedachtzame en haast feminiene manier van optreden veel goodwill te kweken. Jouw bestuursstijl paste prima bij de andere twee collegeleden”, aldus Rien Meijerink, voorzitter van de raad van toezicht.

Dop Bär mocht tenslotte het lustrum promoten. “Het lustrum is nog niet begonnen, of we staan met het kunstprojectvan de laserstralen al op de voorpagina van het Stadsblad en een Chinese krant. Dat doet mij deugd.”

Er was ook nieuws. TNT heeft tien postzegels gemaakt naar aanleiding van het lustrum. De bezoekers in de Domkerk hadden een klein financieel voordeel. Zij kregen de bijzondere postzegels, die vanaf maandag te koop zijn, gratis mee. 

RA

Advertentie