Lustrum UU: De band tussen Uithof en stad

Body: 

De officiële opening van het David de Wiedgebouw aan de Universiteitsweg, het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap op Olympos, festival De Beschaving in de Botanische Tuinen, een reuzenrad op de Heidelberglaan. In de viering van 375 jaar Universiteit Utrecht speelt Science Park De Uithof komend voorjaar een belangrijke rol, vertelt voorzitter Dop Bär van de Lustrumcommissie.

De officiële opening van het David de Wiedgebouw aan de Universiteitsweg, het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap op Olympos, festival De Beschaving in de Botanische Tuinen, een reuzenrad op de Heidelberglaan. In de viering van 375 jaar Universiteit Utrecht speelt Science Park De Uithof komend voorjaar een belangrijke rol, vertelt voorzitter Dop Bär van de Lustrumcommissie.

“Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen”, zegt de hoogleraar biomedische Wetenschappen op zijn werkkamer in het Hijmans van den Berghgebouw, “maar in 2006 was De Uithof - met uitzondering van de Cambridgeflats - nog puur een plek waar mensen kwamen om er te werken.

Vergelijk dat eens met de huidige situatie: er zijn winkels, er is een bibliotheek die tot ’s avonds laat open is, en – het allerbelangrijkst – er zijn inmiddels ruim drieduizend bewoners en ook de bedrijvigheid groeit. De Uithof raakt steeds nauwer met de rest van de stad verbonden en dat hebben we in ons programma tot uitdrukking willen brengen.”

Verwondering en verlichting

Bär was ook al voorzitter van de commissie die het lustrum van 2006 organiseerde en wat hem betreft kan het verschil tussen toen en nu het best worden gekarakteriseerd door de termen ‘introvert’ en ‘extravert’. “Vijf jaar geleden was het motto van het lustrum ‘Verwondering en verlichting’, het programma ging vooral over onderwijs en onderzoek en was sterk naar binnen gericht. Het voornaamste doel was een mooi verjaardagsfeest voor de universitaire gemeenschap, met een enkel uitstapje naar de stad.

“Ook deze keer wordt het uiteraard een mooi feest, maar met als motto ‘Kennis voor de toekomst’ richten we ons nu ook veel meer op de wereld buiten de UU, met name stad en regio Utrecht. Aan de ene kant doen we dat door in een serie publiekscongressen te laten zien wat de universiteit de maatschappij te bieden heeft.

Aan de andere kant nodigen we iedereen uit om tijdens een groot aantal evenementen een kijkje in De Uithof te komen nemen. We hebben een tijd lang gespeeld met de gedachte om als motto ‘kennis maken’ te kiezen. Uiteindelijk is gekozen voor ‘kennis voor de toekomst’, maar wat mij betreft vormt ‘kennis maken met de Uithof als groeiende en bloeiende stadswijk’ een belangrijk element van het programma.”

Rabobank

Op donderdag 27 januari werd dat programma officieel gepresenteerd en tot vreugde van Bär gaf ook de Rabobank acte de présence. “Het is ons op de valreep gelukt om de bank als partner aan het lustrum te verbinden en daar ben ik om meerdere redenen heel gelukkig mee. Ik vind met name de uitstraling van zo’n partnerschap belangrijk voor de universiteit. Het betekent dat een grote bank als de Rabobank haar naam aan die van de UU wil verbinden. Dat vind ik een positief signaal en ik hoop dan ook dat dit het begin zal zijn van een langdurige samenwerking.”

Bär steekt overigens niet onder stoelen of banken dat de sponsorbijdrage van de Rabobank en van andere partners in deze barre financiële tijden zeer welkom is. “De ironie wil dat het college van bestuur in 2006 had besloten om in 2011 - want 375 jaar is toch een kroonjaar – stevig in de bus te blazen. Maar toen kwam de crisis en uiteindelijk is het budget dat het college dit jaar beschikbaar heeft gesteld een derde kleiner dan dat van 2006.”

Marathon

De lustrumvoorzitter, die geen bedragen wil noemen, vindt die soberheid in het licht van de financiële situatie van de UU meer dan begrijpelijk. Maar het is voor hem geen vraag of er in een tijd van reorganisaties en ontslagen überhaupt geld voor de viering van een lustrum moet worden uitgetrokken.

“Zo’n reeks lustrumactiviteiten maakt energie los in een organisatie. Dat is heel waardevol. Ik merk dat bijvoorbeeld aan het enthousiasme waarmee inmiddels overal binnen de universiteit teams worden gevormd voor de marathon op 25 april. En ja, dat het samenstellen van zo’n programma wat kost, is onvermijdelijk.”

Nobelprijswinnaars

Niet alles wat de commissie zich had voorgenomen, is gelukt. Met een glimlach vertelt Bär over de plannen uit 2006 om een bijeenkomst van Nobelprijswinnaars te organiseren. “Toen was het te kort dag om het voor elkaar te krijgen, maar zeiden we tegen elkaar, in 2011 moet het lukken, tijd genoeg.” Hij lacht. “En laat het dit jaar verdorie nou weer niet gelukt zijn, nu vooral omdat het wel erg duur zou worden om ze voor een paar dagen naar Utrecht te laten overkomen.”

Maar daar staat zo’n bonte verzameling activiteiten tegenover dat iedereen wel wat van zijn of haar gading kan vinden, denkt Bär. Hij verheugt zich zelf vooral op een ritje in het reuzenrad dat gedurende de feestweek in mei hoog boven De Uithof zal uittorenen. Maar ook naar de concertroute kijkt hij uit.

Dekafonie

“Als er één programmaonderdeel van het lustrum 2006 is, dat ik nooit zal vergeten, dan is dat de Dekafonie. Nu nog lopen de rillingen over mijn rug als ik weer denk aan die avonden in een uitverkocht Muziekcentrum Vredenburg waarop vierhonderd musicerende studenten een speciaal voor die gelegenheid gecomponeerd stuk uitvoerden. Dat was zo’n indrukwekkende gebeurtenis. Alleen al zo’n avond maakt duidelijk wat het vieren van een lustrum aan positieve energie teweeg kan brengen.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail