Universiteiten gaan alvast meer investeren

Opening academisch jaar van de UU vorig jaar. Foto DUB

De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is hoog, staat in een knelpuntenanalyse die universiteitenvereniging VSNU vandaag presenteert, maar loopt op de langere termijn wel gevaar door onder meer de groei van het aantal studenten, de achterblijvende bekostiging en de daarmee samenhangende hoge werkdruk bij medewerkers.

Naast lopende initiatieven om de druk van de ketel te halen zijn er dringend extra maatregelen nodig, vinden de universiteiten. Ze kondigen vandaag aan dat ze op korte termijn samen zelf alvast meer gaan investeren. Ze doen dit onder meer door meevallers die ze van het Rijk verwachten – bijvoorbeeld omdat ze meer studenten trekken dan het ministerie voorspelt – direct al in hun begrotingen op te nemen, zodat het geld eerder beschikbaar komt.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg vindt forse investeringen van groot belang voor de toekomst van Nederland. “Omdat de nood hoog is, zetten we zelf op korte termijn al stappen. We gaan geld inzetten voor onderwijs, voordat het ministerie van OCW de bijdrage definitief bekendmaakt. Maar om dit vol te houden verwachten we ook dat de overheid, samen met het bedrijfsleven, de handschoen oppakt.”

Extra macrobudget is noodzakelijk om de toegankelijkheid en kwaliteit van het academisch onderwijs en onderzoek te behouden, maar “budgetneutraal” kan er volgens de VSNU op korte termijn veel gedaan worden. Zo willen de universiteiten ook dat het kabinet het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel vervroegd gaat inzetten.

Advertentie