‘Examens kunnen beter, maar diploma moet wel betrouwbaar blijven’

De VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, kwam vanochtend met een pleidooi om de examens te ‘herijken’. De focus zou nu te veel liggen op kennis, terwijl het vervolgonderwijs steeds meer waarde hecht aan sociale vaardigheden van studenten en hun persoonlijk vorming. De examens moeten hier beter op aansluiten.

De VO-raad vindt het huidige systeem met school- en afsluitende ‘gymzaalexamens’ bovendien te weinig flexibel en niet meer van deze tijd. Er moeten op korte termijn meer examenmomenten per schooljaar komen waarbij gezakte leerlingen hun behaalde punten kunnen behouden.

Aansluiting
Volgens een woordvoerder van de VSNU kan die aansluiting inderdaad beter en is het belangrijk om het onderwijs voortdurend tegen het licht te houden. “Het is altijd goed om te kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en te letten op de behoefte van vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en natuurlijk van de leerling,” zegt de woordvoerder, “maar de flexibilisering mag de waarde van het diploma niet in de weg zitten.” 

De VSNU benadrukt het belang van het zogeheten civiel effect van het diploma: het moet een betrouwbaar bewijs blijven voor het kennisniveau van de aankomende student. “Universiteiten weten nu wat een diploma waard is en waar ze op kunnen rekenen, dat moet zeker zo blijven,” aldus de woordvoerder. De Vereniging Hogescholen wil nog niet reageren op het pleidooi van de VO-raad en laat weten eerst goed te willen kijken naar de voorstellen.

Selectie
Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad zegt desgevraagd dat er nauw contact is met individuele hogescholen en universiteiten. “De aanpassingen zullen dan ook voortvloeien uit die dialoog. We zien dat er nu vaak aanvullende eisen worden gesteld, terwijl er nog altijd veel uitval is.”

Het is volgens hem daarom de vraag of het huidige diploma nog wel voldoende garantie biedt voor later studiesucces. Rosenmöller: “Kennis is belangrijk, maar instellingen verwachten ook dat studenten sociaal vaardig zijn en kritisch kunnen nadenken. Je wilt een vorm van toetsing die meer recht doet aan die behoefte, zodat we de leerlingen optimaal voorbereid kunnen afleveren aan de poorten van hogescholen en universiteiten.”
 

Advertentie