‘Geef buitenlandse afstudeerders nu meer tijd om werk te vinden’

Foto Pixabay

Het zijn zware tijden voor werkzoekenden. Door de coronacrisis staan duizenden banen ineens op de tocht en is een recessie volgens het Centraal Planbureau onvermijdelijk.

Dit brengt studenten van buiten de Europese Unie in een lastig parket. Als zij na hun afstuderen in Nederland willen blijven, kunnen zij een speciale verblijfsvergunning aanvragen: het zogeheten ‘zoekjaar hoogopgeleiden’. Hiermee krijgen zij één jaar de tijd om een baan te vinden. Lukt dat niet, dan moeten ze vertrekken.

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven nu huiverig om mensen aan te nemen: zij wachten liever totdat alle ellende weer achter de rug is. Daarnaast zijn er internationale afgestudeerden die al in hun zoekjaar zitten, maar door de crisis hun huidige baan verliezen.

Petitie
Bestuurders en alumni van Wittenborg University of Applied Sciences trekken hierover aan de bel. Kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het zoekjaar niet verlengen, van 1 naar 2 jaar, vraagt het bestuur in een brief aan de ministers van Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken.

Talentvolle niet-EU studenten krijgen nu “geen eerlijke kans” bij het vinden van een baan in Nederland, vindt het bestuur. “Het is van belang deze groep niet te verliezen, omdat juist zij een grote bijdrage kunnen leveren aan het herstel en versterken van de Nederlandse economie.” Alumni van de particuliere hogeschool zijn een petitie gestart die inmiddels ruim 500 keer is ondertekend.

Geen coulance
Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat er voor deze groep internationale afstudeerders op dit moment geen coulanceregeling bestaat. “De verblijfsvergunning voor het ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ kan voor één jaar worden verleend en kan op basis van huidige regelgeving nog niet worden verlengd.”

Advertentie