‘Gun iedereen een week bijscholing per jaar’

Minister Koolmees neemt het rapport van mbo, hbo en wo in ontvangst. Foto van Twitteraccount Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eigenlijk zouden mensen zich gedurende hun werkzame leven moeten blijven scholen, meent de politiek al een poosje. Dan zijn ze flexibeler als de economie tegenzit of als er juist nieuwe kansen liggen.  

In de Miljoenennota onderstreepte het kabinet het belang van ‘een leven lang leren’, maar extra geld kwam er niet. Daar zou verandering in moeten komen, vinden de koepels van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Vandaag presenteerden ze hun voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Leerrechten 
De leerrechten (vanaf 27 jaar gedurende 40 jaar) verdienen zichzelf terug, menen de onderwijsinstellingen. De mensen raken immers minder snel werkloos of zijn productiever in hun werk. Dat scheelt uitkeringen en levert hogere belastinginkomsten op. 

Of je de leerrechten ook kunt sparen om bijvoorbeeld na tien jaar tien weken bijscholing te volgen? Zo ver is het plan nog niet uitgewerkt, zegt een woordvoerder. 

Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt is bijscholing van groot belang. Lager geschoolden zouden zelfs een tweede week moeten krijgen, vinden de drie onderwijssectoren. Ook mensen met een mbo-3- of mbo-4-diploma zouden een halve week leerrechten per jaar erbovenop moeten krijgen. 

Het hbo en wo proberen hun aanbod aan kortlopende cursussen te verbeteren, zodat niet iedereen die zich enigszins op niveau wil bijscholen meteen een meerjarige opleiding hoeft te volgen die tot een diploma leidt. 

Advertentie