‘Laat studenten samen met buurt een oplossing bedenken’

Body: 

Buurtbewoners keren zich vaak tegen plannen voor studentenhuisvesting in de wijk. Maar laat je studenten samen met de buurt  een oplossing bedenken, dan komt er waarschijnlijk wel een bruikbaar plan uit. Dat suggereerde Thekla Teunis van stichting Move tijdens het eerste Kennisdebat onder de noemer ‘Doe het lekker zelf’.

Buurtbewoners keren zich vaak tegen plannen voor studentenhuisvesting in de wijk. Maar laat je studenten samen met de buurt  een oplossing bedenken, dan komt er waarschijnlijk wel een bruikbaar plan uit. Dat suggereerde Thekla Teunis van stichting Move tijdens het eerste Kennisdebat onder de noemer ‘Doe het lekker zelf’.

Oorspronkelijk stond dit debat, dat gisteren werd gehouden in het kader van de Sure-week, gepland in de Daktuin. Vanwege de tropische warmte, verhuisde de bijeenkomst naar een verdieping lager van de parkeergarage en werd gedebatteerd in een setting van houten barkrukken voor de sprekers en oude zitbanken, houten stoeltjes en schemerlampen voor de enkele gasten. Met enige fantasie zou je kunnen zeggen dat de rode draad van dit ongekend warrige debat was, dat de overheid zich terugtrekt en het burgerinitiatief toeneemt.

De warrigheid kwam niet door de gasten. Die hadden een goed verhaal. Hoogleraar Tine de Moor schetste in historisch perspectief hoe coöperatieven ontstaan na periodes van sterke economische groei. Zo'n soort groei kun je nu goed zien binnen de zorg en de energie. Helianthe Kort van de Hogeschool Utrecht en de TU Eindhoven en Jiska de Wit van  Unovate /UMC Utrecht vertelden over de technologische ontwikkelingen in de zorg en hoe patiënten worden gestimuleerd hun vraag zelfstandig in de gaten te houden. Peter Steijn van de Gemeente Utrecht sprak over de burgerinbreng binnen de gemeente en Thekla Teunis van Stichting Move en Global Shaper over de manier waarop studenten initiatieven nemen om samen met de buurt voorzieningen voor kinderen op te zetten.

Met zoveel verschillende expertises bleek het onmogelijk een zinvol debat te voeren. Zeker als de debatleider zijn vragenronde begint met de open vraag: ‘Hoe staat het ermee?’ Daarmee doelend op dé burgerparticipatie versus een terugtrekkende overheid. Een onmogelijke vraag, al gaf Peter Steijn aan dat er op dit vlak nog wel een slag te maken is. ”Wat moet je met burgers die een extra fietsersbrug willen, waar er honderd meter verderop al twee zijn? Ze verwachten dat de overheid dat zonder meer aanpakt. Als ze dat dan willen, dan moeten ze ook de verantwoordelijkheid nemen en zo'n brug samen financieren.”

Volgens Thekla Teunis moet de manier van denken anders worden. De gemeente wil bijvoorbeeld vaker leegstaande panden gebruiken voor studentenhuisvesting. Heel mooi. Maar dan komt de buurt in opstand. “Je moet altijd redeneren vanuit de mensen zelf”, zegt Teunis. “Laat ze zelf met een plan komen, betrek ze erbij en ga dan aan de slag. Als studenten en bewoners samen gaan praten, is er veel meer mogelijk.”

De universiteit, de hogeschool, het Utrecht Science Park en het Valorisatiecentrum willen vaker kennisdebatten gaan organiseren over actuele thema’s. Ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht wil aanhaken. Het is te hopen dat het dan beter lukt om een heldere debatvraag te formuleren en daar aan elkaar gewaagde gasten bij te zoeken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail