‘Lieve acties’ voor studenten in geldnood: U-fonds crowdfund al ruim dertienduizend euro

Studenten moeten ieder dubbeltje drie keer omdraaien. Foto: Pixabay

Door de coronacrisis zit een groot aantal studenten plotseling zonder inkomen. Ze werken op nulurencontracten of als uitzendkracht en raken nu hun bijbaan kwijt. Sommige instellingen willen het hen niet moeilijker maken dan nodig.

De Rijksuniversiteit Groningen geeft bijvoorbeeld uitstel van betaling, meldt universiteitsblad UKrant. Studenten die deze maand hun collegegeld niet kunnen opbrengen vanwege het coronavirus, hoeven dat pas in mei te doen.

Steunfonds
Ook de Hogeschool der Kunsten Den Haag zal het collegegeld een maandje later innen als studenten in geldnood zitten. Daarnaast heeft de hogeschool een speciaal ‘coronasteunfonds’ opgericht. Het fonds is bedoeld voor studenten die door de coronacrisis zonder inkomen zitten en dit niet kunnen dekken met een extra lening bij DUO of met het landelijke noodfonds van de overheid.

Het U-fonds van de Universiteit Utrecht gaat met de digitale pet rond en is een online crowdfundingcampagne gestart, voor studenten die door de coronacrisis vastzitten in het buitenland bijvoorbeeld, of kampen met angst of depressie. “Onze universiteit werkt er hard aan om hun situatie niet te laten escaleren”, schrijft het U-fonds. “In sommige schrijnende gevallen is daarvoor acute financiële steun nodig.”

Op de website van het universiteitsfonds worden alumni, medewerkers, studenten, ouders en bedrijven opgeroepen om te doneren. En dat lijkt te werken: de teller staat op ruim dertienduizend euro.

Coulance
De Landelijke Studentenvakbond juicht het later innen van collegegeld toe. “Die coulance is precies waartoe we hebben opgeroepen”, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. De Utrechtse campagne noemt ze “een hele lieve actie”.

Tegelijkertijd vindt ze het onwenselijk dat instellingen nu zelf op zoek moeten naar extra geld om hun studenten uit de brand te helpen. “Het is in de eerste plaats aan de overheid om te zorgen dat studenten niet de dupe worden van de coronacrisis.”

Van de minister mogen studenten in nood extra lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, maar daar loopt het nog geen storm.

Advertentie