‘RUG rommelde met geld voor Chinese campus’

Creative Commons: Pixabay

In een uitvoerige analyse betoogt DAG dat het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen trucs uithaalde om de voorbereiding van een campus in China te kunnen financieren. De studenten baseren zich op allerlei opgevraagde correspondentie en beleidsstukken die zij hebben verkregen via de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).

De voorbereiding was begroot op 1 miljoen euro. De kosten zijn dus bijna drie keer zo hoog uitgevallen. Uiteindelijk haalde de medezeggenschap, waarin ook DAG vertegenwoordigd is, een streep door de plannen van de RUG.

De universiteit mocht haar plannen alleen met privaat geld betalen, stelde toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs in 2015 naar aanleiding van kamervragen. "Uitgangspunt is dat er op geen enkele wijze Nederlandse publieke middelen worden ingezet voor transnationaal onderwijs", zei de minister destijds tegen de Tweede Kamer. "Dit sluit bijvoorbeeld ook voorfinanciering vanuit publieke middelen uit. Ook eventuele financiële risico’s dienen te worden afgedekt door private middelen of publieke middelen uit het buitenland." Publiek geld is immers bestemd voor onderwijs en onderzoek, en niet voor bijkomende activiteiten als een campus in China.  

Maar volgens het onderzoek van DAG zijn sommige geldstromen pas achteraf als privaat bestempeld. Een medewerker van de Onderwijsinspectie noemde dit in een e-mail aan de RUG “laveren tussen de klippen door”. "Als gelden eenmaal zijn geclassificeerd als publiek, dan kunnen ze een tijdje later niet worden overgeboekt en van kleur verschieten naar privaat." Ook is een onderneming van de RUG verkocht aan de RUG zelf, zodat er extra privaat geld beschikbaar kwam.

De RUG wijst alle beschuldigingen van de hand. “Er zijn geen publieke middelen (belastinggeld) naar de voorbereiding van de branch campus Yantai gegaan”, staat in een reactie op een artikel in Het Financieele Dagblad. De universiteit stelt “altijd binnen geldende richtlijnen” te hebben gehandeld. De RUG voelt zich daarin gesteund door een ambtsbericht van vorig jaar. Daarin schrijft de Inspectie van het Onderwijs het "aannemelijk" te vinden dat de aanloopkosten voor de Chinese campus "respectievelijk zullen worden gefinancierd uit private middelen van de RUG". 

Critici zien echter hun vermoedens bevestigd. Zo twittert SP-Kamerlid Frank Futselaar dat hij het een “uitstekend onderzoek” vindt. “Financierde de RUG ambitieuze Chinaplannen met publiek geld? Ik ga de minister vragen hier in te duiken.”

“Onvoorstelbaar en onaanvaardbaar”, vindt D66-Kamerlid Paul van Meenen. “Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen schuwde blijkbaar geen enkel middel om dit foute prestigeproject te realiseren.”
 

Advertentie