‘Selecteer niet op centen, maar op talenten’

De Socialistische Partij wil voorkomen dat studenten extra moeten betalen voor excellentieprogramma’s. Ga daar niet mee experimenteren, waarschuwt Kamerlid Jasper van Dijk.

Het kabinet wil een experiment starten met hoger collegegeld voor honourstrajecten. Daarvoor zouden universiteiten en hogescholen bijna 4000 euro collegegeld mogen vragen: twee keer zoveel als het gewone collegegeld.

“Daarmee werpt Bussemaker een drempel op voor studenten uit lagere inkomens”, vindt Van Dijk. “Je moet niet selecteren op centen, maar op talenten.” Bij de behandeling van de onderwijsbegroting zal hij een voorstel doen om het experiment te schrappen.

Ook de PvdA heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over het experiment. De studiekosten moeten niet te hoog oplopen, vindt Bussemakers eigen partij. Als er straks een leenstelsel komt en de ov-studentenkaart wordt versoberd, wordt het wellicht te veel om ook nog het onderwijs duurder te maken.

Juist daarom rekent SP’er Van Dijk op de steun van de PvdA, laat hij weten. Maar zijn collega Mohammed Mohandis (PvdA) houdt de boot af. Hij wil wachten tot Bussemaker haar voorstel voor het experiment aan de Tweede Kamer voorlegt.

Het experiment is vooral een wens van VVD en CDA. Minister Bussemaker was er aanvankelijk weinig enthousiast over. Het zou te omslachtig zijn om te controleren of de honoursprogramma’s wel een hoger collegegeld rechtvaardigen. Bovendien “is het nu al moeilijk om er meer dan een paar studenten voor geïnteresseerd te krijgen”, zei ze tegen de Tweede Kamer. Als de programma’s duurder worden, komen er misschien nog minder studenten op af.

De minister was er dus tegen, stelt Van Dijk. “Het is nogal schizofreen dat zij het experiment nu zelf voorstelt.”

In Utrecht wil de faculteit Rebo graag een hoger collegegeld invoeren voor het Utrecht Law College. Hier heet het opgeld een profile fee. Gedacht wordt aan een bedrag van zo’n 500 euro. Hiertegenover staat het invoeren van een beurzenprogramma zodat ook jongeren uit financieel minder draagkrachtige milieus naar het college kunnen.

Advertentie