‘Studenten laten zich niet afschrikken door leenstelsel’

Ook zonder basisbeurs gaan jongeren studeren. Dat lijkt de conclusie te zijn van het langverwachte SCP-rapport, dat waarschijnlijk vanmiddag uitkomt. Daarmee komt de definitieve afschaffing van de basisbeurs weer een stap dichterbij.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)heeft op verzoek van onderwijsminister Bussemaker onderzoek gedaan naar leenangst onder studenten en de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs. De conclusie verscheen gisteren per ongeluk kort op internet. “Het onderzoek laat zien dat ook onder een sociaal leenstelsel jongeren zullen gaan studeren”, schrijft het SCP. Om daar aan toe te voegen: “Wel zal men vanuit een leenaversie het lenen zo lang mogelijk willen uitstellen en dat vergt op uiteenlopende terreinen gedragsaanpassingen.”

Een politiek belangrijke conclusie, omdat het de deur naar onderhandelingen met D66 en GroenLinks over invoering van een leenstelsel verder opent. “Als de uitkomsten van het SCP er zijn, kunnen we meer zeggen over de wijze waarop we aan knoppen moeten draaien om de toegankelijkheid te verbeteren”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen eerder. Zonder steun van de twee partijen komt het leenstelsel niet door de Eerste Kamer.

Verrassend zijn de bevindingen echter niet. Het SCP deed vorig jaar al onderzoek naar het leenstelsel. Ook toen concludeerden de auteurs dat maar weinig scholieren en studenten van een studie afzien als ze meer geld moeten lenen. Over de gedragsaanpassingen schreef het SCP vorig jaar dat twee op de drie studenten naast de studie willen gaan werken. Zestig procent zou langer bij zijn ouders blijven wonen.

Het gehele rapport zal naar verwachting vanmiddag openbaar worden.

Advertentie