‘Studiepunten mogen niet te snel vervallen’

De geldigheidstermijn van tentamens mag niet “onredelijk kort” zijn, schrijft onderwijsminister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Wat ze daarmee bedoelt, blijft onduidelijk.

Mag een opleiding studenten hun gehaalde tentamens ongeldig verklaren als ze te lang over hun studie doen? Hierover is al enige tijd een discussie gaande. In Leiden wilde de universiteit niet alleen studiepunten afnemen, maar ze ook verbieden de tentamens opnieuw te maken.

De minister gaf toen aan dat de universiteit studenten de kans moest geven het tentamen opnieuw te maken, maar dat ze wel het recht hebben na verloop van tijd de studiepunten ongeldig te verklaren. Daar kwam veel kritiek op, onder meer van de oppositie en van de onderwijsjurist Peter Kwikkers.

Op antwoorden van de Kamer stuurt  minister Bussemaker  nu de zoveelste brief naar de Kamer waarin ze bevestigt dat opleidingen trage studenten hun studiepunten mogen afnemen. Ook als dat gebeurt om ze sneller door hun opleiding te jagen.

Maar, voegt ze daar aan toe: “De geldigheidstermijn van tentamens mag echter niet onredelijk (kort) zijn”. Wat onredelijk kort is, schrijft ze er niet bij. Daar mogen de rechters van het College van beroep voor het hoger onderwijs uitspraken over doen.

Dat college oordeelde onlangs dat opleidingen ook recent behaalde studiepunten mogen afnemen. Als studenten hun bachelordiploma na vijf jaar nog niet op zak hebben, kunnen ze al hun studiepunten verliezen, ook die van tentamens die ze een maand geleden maakten.

De rechters hebben daarmee de letter van de wet gevolgd, terwijl volgens bijvoorbeeld onderwijsjurist Peter Kwikkers de geest van de wet telt: toen de teksten werden opgesteld was het idee dat studiepunten alleen zouden mogen vervallen om te voorkomen dat studenten met verouderde kennis konden afstuderen.

Ook deze antwoorden zijn nog niet het sluitstuk van de discussie. SP-kamerlid Jasper van Dijk heeft vorige week een spervuur van vragen op de minister afgevuurd. Ze moet hem precies uitleggen op welke wetteksten ze baseert dat het afnemen van studiepunten geoorloofd is.

Advertentie