‘Universiteiten schenden afspraken over bindend studieadvies’

Eerstejaars tijdens de introductietijd afgelopen augustus. Foto DUB

Gezien de coronacrisis zouden eerstejaars studenten allemaal uitstel van het bindend studieadvies moeten krijgen, vindt de LSVb. Dat zou vorige week ook zijn afgesproken met universiteiten en hogescholen.

En dat was al een compromis, zegt voorzitter Alex Tess Rutten, “Wij vinden eigenlijk dat je deze lichting studenten helemaal geen bindend studieadvies meer moet geven. Dat geeft rust en duidelijkheid.”

Andere koers
Terwijl de hogescholen inderdaad alle hbo-studenten uitstel verlenen van het bsa, varen sommige universiteiten een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagt de norm voor het bsa, maar schaft hem niet af. Bij enkele andere universiteiten gaan ze checken of de studievertraging echt door de coronacrisis komt.

Daarmee doen ze eigenlijk niets nieuws. Overmacht is altijd een reden voor uitstel of verlaging van het bsa, dus coronacrisis of niet, in feite verandert er helemaal niets. Dat concludeerde het HOP vorige week in een analyse.

Tweede Kamerlid Frank Futselaar van de Socialistische Partij kan het haast niet geloven en verzoekt minister Van Engelshoven om opheldering. “Er is nu in het veld verwarring over en dat lijkt me onwenselijk”, schrijft hij. Zijn verzoek krijgt steun van regeringspartijen en oppositie.

In sommige media verschenen verkeerde berichten over corona en het bindend studieadvies, die universiteitenvereniging VSNU dan ook op twitter weersprak. “In tegenstelling tot wat geschreven wordt, is niet besloten tot generiek uitstel van het bsa”, onderstreepte de vereniging.

De UU liet studenten vrijdag in een mail weten dat alle studenten die “door het coronavirus” de norm niet halen, uitstel krijgen. Daarbij gaat het dus niet om álle studenten. De universiteit kon nog niet zeggen hoe straks beoordeeld gaat worden of een tekort aan studiepunten is veroorzaakt door de coronaproblemen of door andere, minder legitieme, omstandigheden.

Kwalijk
De LSVb baalt van de situatie, zegt Rutten. “Ik vind het heel erg kwalijk dat sommige universiteiten er toch anders mee omgaan dan afgesproken. Studenten zijn juist gebaat bij iets van houvast en duidelijkheid.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg bevestigt wat de LSVb zegt. Voorzitter Kees Gillesse: “Wij vinden het jammer dat de bsa-regelingen zo uiteen gaan lopen. Een generieke maatregel levert de meeste zekerheid op. Daar zijn wij ook vanuit gegaan. Dat betekenden die afspraken voor ons, al kun je ze inderdaad anders lezen.”

De Hogeschool Rotterdam lijkt voorlopig de enige die het bsa helemaal schrapt voor deze lichting studenten. Dat besluit viel al vóór de afspraken met de minister.

 

Advertentie