‘Voorlichting over studiekeuzecheck onder de maat’

Studenten tijdens de matching. Foto: beeldbank UU/Maria Salaru

De Landelijke Studentenvakbond heeft steekproefsgewijs onderzocht of hogescholen en universiteiten op de websites van hun opleidingen complete informatie verschaffen over de studiekeuzecheck. Voorzitter Tariq Sewbaransing is kritisch: “Opleidingen moeten studenten echt beter gaan informeren. Het mag nooit zo zijn dat onduidelijk is of een advies bindend is of niet.”

Om de hoge uitval onder eerstejaars tegen te gaan, voerde voormalig minister Bussemaker van Onderwijs in 2014 de studiekeuzecheck in, waar iedere aankomende student aanspraak op kan maken. Instellingen mogen zelf bepalen hoe die check er precies uitziet en of deelname al dan niet verplicht is. Ze hebben ook het recht om de uitkomst bindend te verklaren voor studenten die zich na 1 mei voor een opleiding hebben aangemeld.

Verplicht
Maar dat blijft vaak in het vage. Slechts 22 procent van de door de LSVb bekeken websites van universiteiten en hogescholen vermeldt dat studenten een wettelijk recht hebben op studiekeuzeactiviteiten. Op iets meer dan de helft van de opleidingspagina’s krijgen studenten te horen of zij er verplicht aan moeten meedoen.

Verder krijgen studenten vaak niet mee wat voor advies ze kunnen verwachten, of dit al dan niet bindend is en wanneer de studiekeuzecheck precies plaatsvindt. Wel meldt het grootste deel van de opleidingen wat voor soort studiekeuzeactiviteiten studenten kunnen verwachten.

De LSVb heeft 34 websites van dertien universiteiten bekeken en 48 websites van 25 hogescholen. De Universiteit Utrecht is één van de onderzochte onderwijsinstellingen. De LSVb bekeek de informatie van de UU-opleidingen: psychologie, filosofie, biomedische wetenschappen en biologie. In het rapport staat echter niet uitgesplitst wat de resultaten per universiteit zijn, dus kan ook niet afgeleid worden hoe de UU presteert ten opzichte van andere universiteiten. 

De LSVb hoopt dat het onderzoek leidt tot meer duidelijkheid. Daarnaast heeft de bond onlangs samen met het Interstedelijk Studenten Overleg een meldpunt opgericht waar aankomende studenten hun opmerkingen en klachten over de studiekeuzecheck kunnen achterlaten. Dat moet feedback opleveren waarmee de check verbeterd kan worden.

Tags: studiekeuze | lsvb

Advertentie