’t Hooft en Cabbolet opnieuw in discussie over omstreden theorie

Gerard ’t Hooft schreef deze zomer een blog waarin hij de omstreden natuurwetenschappelijke filosoof Marcoen Cabbolet een spookrijder noemt. Cabbolet vindt de toon te emotioneel en reageert hierop met een open brief.

De discussie tussen Marcoen Cabbolet en Gerard ’t Hooft gaat al jaren terug. Cabbolet zag zijn promotie aan de Technische Universiteit Eindhoven in 2008 op het laatste moment stranden. Topwetenschappers, waaronder met name Gerard ’t Hooft, noemden zijn door de leescommissie al goedgekeurde onderzoek onacceptabel omdat de conclusies botsen met bestaande natuurwetenschappelijke wetten. Cabbolet liet het er na de afwijzing in Tilburg niet bij zitten en is in 2011 alsnog gepromoveerd bij wijsbegeerte aan de VU Brussel en kreeg zelfs het predicaat magna cum laude.

Hij had in het proefschrift een theorie ontwikkeld uitgaande van de aanname dat een antimaterielichaam wordt afgestoten door het zwaartekrachtsveld van ‘gewone’ materie: daarmee stelde hij de wereldwijd geaccepteerde aanname ter discussie dat zwaartekracht alleen aantrekkend is

In het proefschrift heeft hij naar eigen zeggen bewezen dat de nieuwe theorie strijdig is zowel met algemene relativiteitstheorie (ART) als met quantum mechanika (QM), maar heeft hij ook laten zien dat enkele waargenomen processen beschreven kunnen worden met het nieuwe formalisme. “Volgens aanvaarde natuurkundige theorieën is zo’n afstotende zwaartekracht uitgesloten, maar ik heb dus een fundamenteel nieuwe theorie ontwikkeld volgens welke dit wél mogelijk is.”

Binnen de natuurwetenschap blijft hij echter een buitenstaander. Gerard ’t Hooft schreef deze zomer een stuk over spookrijders in de wetenschap waar hij Cabbolet een prototype van vindt. Het grootste bezwaar van ’t Hooft is dat hij vaststaande feiten negeert en daar een theorie op baseert.

‘t Hooft: “Wat Cabbolet vergeet te melden is dat wat verscheidene fysici hem al hebben geprobeerd aan het verstand te peuteren: datgene wat wij materie noemen kan op uiteenlopende wijze zijn opgebouwd uit materie en antimaterie, en lichtstralen,die ook naar beneden vallen, blijven dezelfde als je materie vervangt door antimaterie en vice versa. Het feit dat Cabbolet hier geheel geen aandacht aan geeft, en letterlijk naar geen enkele fysicus heeft geluisterd, bepaalt voor mij zijn plaats in het kamp van wat ik "spookrijders in de wetenschap" noem.”

Cabbolet schrijft in een open brief aan ’t Hooft dat hij de toon van ’t Hooft te emotioneel vindt en niet passend bij de normen en waarden van een wetenschappelijke discours zoals ‘zorgvuldigheid’ en ‘respect voor andermans gedachtengoed.

Zijn promotor, de Vlaamse hoogleraar Wijsbegeerte Jean Paul van Bendegen zegt: “Cabbolet heeft een doctoraat verdedigd in de wijsbegeerte en dus niet in de fysica. In zijn proefschrift zitten voldoende waardevolle elementen. Zoals het wiskundig kader en het diep speculatief karakter dat, wat mij betreft, in de filosofie een kans moet krijgen.”

 

Advertentie