‘Hogeschool krijgt terecht geen onderzoeksgeld voor wo-studies’

foto van de site van Breda University of applied sciences

De NHTV was in 2013 de eerste hogeschool die behalve twee universitaire bacheloropleidingen ook een academische master vrijetijdswetenschappen aanbood. Ze krijgt voor die opleidingen hetzelfde bedrag aan onderwijsbekostiging als de universiteiten, maar niet het onderzoeksgeld dat universiteiten voor een opleiding ontvangen.

Oneerlijk
De hogeschool vindt dat al jaren oneerlijk. In een interview met het HOP in 2011 zei toenmalig collegevoorzitter Hans Uijterwijk dat er op een aantal punten – zoals de onderzoeksbekostiging – gelijkschakeling moest komen. “Het is natuurlijk gek dat wij voor de accreditatie door onderwijskeurmeester NVAO aan dezelfde criteria moeten voldoen als andere wo-opleidingen, maar dat we geen aanspraak kunnen maken op onderzoeksgeld. Zo worden we haast gedwongen om universiteit te worden, al willen we dat helemaal niet.”

De hogeschool ging in bezwaar bij het ministerie van OCW, maar dat wuifde de kritiek weg. In 2016 verloor ze vervolgens de rechtszaak die ze tegen die afwijzing had aangespannen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, en gisteren ook het hoger beroep bij de Raad van State.

In lijn met de wet
Net als de rechtbank vindt ook de raad dat de bekostiging van het onderzoekdeel wo alleen bedoeld is voor universiteiten. En dus heeft de minister niet in strijd met de wet gehandeld.

Ook de Groningse Hanzehogeschool (European Master in Renewable Energy) en de Hogeschool van Amsterdam (European MSc in Occupational Therapy bieden wo-masters aan. Zij ontvangen voor deze masters evenmin onderzoeksbekostiging.

 

Advertentie