Foto Maarten Hartman

88 procent van studenten gelukkig

Body: 

Van alle studenten is 88 procent gelukkig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de internationale dag van het geluk. Slechts 3 procent voelt zich ronduit ongelukkig.

Hoe gelukkig bent u op een schaal van één tot tien? Aan ruim zevenduizend mensen heeft het CBS vorig jaar die vraag gesteld. Geeft iemand zichzelf een zeven of hoger, dan krijgt die het stempel ‘gelukkig’ opgedrukt. Een score van vijf of zes is ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’, terwijl één tot en met vier als ‘ongelukkig’ telt.

Studenten (mbo, hbo en wo) verschillen niet zo sterk van andere doelgroepen, blijkt uit de cijfers. Werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden… allemaal scoren ze ongeveer zoals studenten. Rond de 90 procent is gelukkig, terwijl rond de 2 procent ongelukkig is.

Alleen voor mensen met een uitkering ligt dit heel anders. Slechts 63 procent van hen is volgens het CBS gelukkig, terwijl 12 procent ronduit ongelukkig is. Een flinke groep van 25 procent zit ertussenin.

Het CBS weet niet “of het hebben van werk iemand gelukkig maakt, of gelukkige mensen vaker werk hebben, of dat beide het gevolg zijn van andere factoren”, staat in de toelichting. “Mogelijk zijn alle drie beweringen waar.”

Geluk grafiek.jpg

Facebook Twitter Whatsapp Mail