Aandacht voor persoonlijke problemen student verhoogt studierendement

In hun pogingen om de studie-uitval te bestrijden, vergeten hogescholen en universiteiten hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor persoonlijke problemen van studenten.

Onderzoekers van het Windesheim-lectoraat verslavingspreventie, gezondheid en sociale cohesie van de Hogeschool Windesheim lieten meer dan tweeduizend studenten een vragenlijst invullen. Wat bleek? Studenten met overgewicht, verslavingsproblemen of angst- en depressieklachten blijken vaker in de knoei te komen hun studie. Ook studenten die zich nauwelijks verbonden voelen met hun opleiding en medestudenten presteren minder goed.

“Het lijken inderdaad open deuren”, zegt projectleider Danielle Schwartz. “Maar het maakt wel duidelijk dat maatregelen als selectie aan de poort niet genoeg zijn om het studierendement te verhogen. Ook gemotiveerde studenten met goede cijfers kunnen in het derde jaar nog uitvallen door persoonlijke problemen.”

Maar liefst vijftien procent van de Windesheim-studenten is bijvoorbeeld mantelzorger. Verbazingwekkend veel, vindt Schwartz. Windesheim gaat meer onderzoek doen naar deze kwetsbare groep. “Het zorgen kan te zwaar worden. Als dat gebeurt, moet er iemand zijn die de student helpt of eventueel doorstuurt naar een professionele hulpverlener.”

Studenten kunnen in een isolement raken waar ze maar moeilijk uitkomen. “Als werknemers overspannen zijn of om een andere reden tijdelijk niet kunnen werken, krijgen ze begeleiding en keren ze meestal weer terug op het werk. Afgehaakte studenten beginnen niet meer aan hun opleiding als niemand zich om hen bekommert”, geeft Schwartz aan.

Onderwijsinstellingen kunnen dus maar beter de gezondheid van hun studenten in de gaten houden en de sociale cohesie bevorderen, is de aanbeveling van het onderzoek. Dat zou een positief effect kunnen hebben op het studiesucces.

Advertentie