Aankomende studenten moeten nu al hard blokken voor selectie Diergeneeskunde

Zo’n 920 gegadigden streden afgelopen zaterdag om één van de 225 felbegeerde plekken bij Diergeneeskunde. De hele dag was het een komen en gaan van vooral meisjes die in het Educatorium college moesten volgen en twee toetsen moesten maken.

Nu de loting voor opleidingen met een numerus fixus is afgeschaft, moeten alle kandidaten voor een opleiding met een beperkt aantal plaatsen worden geselecteerd. Dat is voor de vijf bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht een nieuwe klus. 

Bij Biomedische Wetenschappen waren er na de inschrijfdeadline van 15 januari 607 aanmeldingen voor 175 plekken. Farmacie kreeg 470 belangstellenden voor 270 plaatsen en de dit jaar van start gegane bachelor Global Sustainability Science had 388 geïnteresseerden voor 150 plaatsen. Geneeskunde en Diergeneeskunde spanden de kroon. Voor Geneeskunde hebben zich 1280 kandidaten gemeld voor 304 plaatsen; voor Diergeneeskunde waren dat er 1107 voor 225 plekken.

Farmacie heeft haar selectiedag al achter de rug. Afgelopen zaterdag 18 februari was de beurt aan Diergeneeskunde. Er kwamen uiteindelijk bijna 920 kandidaten naar Utrecht voor de selectiedag. Ook op Aruba hadden de veterinairen een dag georganiseerd voor de internationale belangstellenden. Daar zijn uiteindelijk drie kandidaten langs geweest. “We hebben meer belangstelling van internationale studenten, maar de meesten hebben er de voorkeur aan gegeven om naar Utrecht te komen”, zegt projectleider van de selectiedag en studieadviseur bij Diergeneeskunde Kirsten Stringa.

Diegeneeskunde is zoals al jaren het geval is, populairder bij meisjes. Van alle diergeneeskundestudenten is 80 procent vrouw. Dit jaar is het percentage meisjes iets gegroeid. Van de kandidaten is 83 procent vrouw en 17 procent man.

De studentkandidaten die in vier groepen deelnamen aan de selectiedag, wachtten een serieus programma. Van tevoren moesten ze studiemateriaal uit het eerste jaar Diergeneeskunde leren. Ook moesten ze een digitaal hoor- en werkcollege volgen. Zaterdag kregen ze hier een toets over. Daarna kregen ze een hoorcollege ‘kritisch redeneren’ waarover ze aansluitend een tentamen moesten maken. Als laatste onderdeel moesten ze een vragenlijst invullen over hun persoonlijkheid. 

Om de selectiedag die van 8.15 uur tot 17.30 uur duurde, in goede banen te leiden zijn twintig medewerkers, vier studenten en negen surveillanten ingezet in het Educatorium.

Nadat de toetsuitslagen bekend zijn, moet Diergeneeskunde gaat selecteren. Behalve naar de gehaalde cijfers en de uitslag van de persoonlijkheidstest, kijkt de faculteit ook naar de laatste rapportcijfers van 5 vwo. Het gemiddelde van de vakken scheikunde, wiskunde, biologie en natuurkunde tellen mee in de weging. Dit cijfer heeft een voorspellende waarde. Hoe hoger het cijfer hoe meer kans de aankomende student heeft om de driejarige bacheloropleiding binnen vier jaar met succes af te ronden. Ook kijkt de selectiecommissie naar de cijfers voor de vakken Engels en Nederlands. De kandidaten die eindigen op de plekken 1 tot en met 225 mogen in september 2017 aan de opleiding beginnen.

Onze video-ploeg ging zaterdag een kijkje nemen in het Educatorium en zag heel wat nerveuze kandidaten én hun ouders. Helaas is door een technische storing slechts een deel van het filmpje te zien.

Advertentie