Aanleg treinstation in De Uithof wordt verkend

Body: 

De provincie Utrecht gaat onderzoeken of De Uithof in de toekomst een eigen treinstation nodig heeft om goed bereikbaar te blijven. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke tramverbinding tussen binnenstad en De Uithof. 

De provincie Utrecht gaat onderzoeken of De Uithof in de toekomst een eigen treinstation nodig heeft om goed bereikbaar te blijven. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke tramverbinding tussen binnenstad en De Uithof. 

De plannen werden afgelopen week gepresenteerd in het coalitieakkoord 'In Verbinding!' dat D66, VVD, CDA en GroenLinks hebben gesloten. In het akkoord wordt gesproken over een "regionale verkenning" die gestart wordt om De Uithof in de toekomst goed bereikbaar te houden. 

De Uithoftram, die vanaf 2018 moet gaan rijden, zou volgens het provinciebestuur niet voldoende zijn om de alsmaar groeiende stroom studenten en werknemers naar de campus te vervoeren. De provincie verwijst naar een openbaarvervoerstudie uit eind 2013. Daarin staat dat de Uithoftram rond 2030 "overbelast" raakt.

De provincie gaat nu verkennen wat voor soort openbaar vervoer nodig is om De Uithof in de toekomst goed bereikbaar te houden. Daarbij wordt gekeken naar rechtstreekse bustrajecten, een mogelijke tramverbinding tussen de binnenstad en De Uithof, een eigen treinstation in De Uithof en mogelijk een regionaal tram-netwerk vanuit Utrecht.

"Verwacht wordt dat de werkgelegenheid en de bevolking van Utrecht blijft groeien, en ook het Utrecht Science Park steeds meer studenten en bedrijven zal aantrekken. Dat zal betekenen dat de Uithoftram op den duur niet meer voldoende is", zegt Provinciale Statenlid Ayla Schneiders (D66). "Al weet je dat natuurlijk nooit zeker. Daarom is het goed dat we dit nu gaan onderzoeken."

De huidige studenten zullen de trein niet meer zien rijden. Schneiders: "Studenten van nu gaan de trein niet meer meemaken. Pas rond 2025 of pas later komt er eventueel een station."

D66 noemde een Uithof-treinstation al in haar verkiezingsprogramma. Dat kwam de partij her en der op kritiek te staan. Nu al praten over een treinstation, terwijl de Uithoftram nog moet gaan rijden? Schneiders: "Wij gaan als provincie over de lange termijn. Dan is het beter om nu al te anticiperen op de toekomst dan later achter de feiten aan te lopen." 

Een treinstation zou mogelijk zijn middels een aftakking van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort naar station Utrecht Lunetten, schreef D66 in het verkiezingsprogramma. Het idee voor een treinstation in De Uithof is niet nieuw. Oud-GVU-directeur Piet Brouwer pleitte er in 2009 voor in de gemeenteraad, toen die raad nog moest besluiten of er een Uithoftram zou komen. Brouwer zag toen mogelijkheden voor een spoor tussen Bunnik en Bilthoven, met een tussenstop in De Uithof. 

Economisch geograaf Ton van Rietbergen is verbaasd over de plannen. "Ik roep al jaren dat er een treinstation moet komen. Ik ben daar nog steeds voor, maar ik vraag me af of het nodig is nu er een Uithoftram wordt aangelegd. Wie gaat dat betalen?"

Ook is Van Rietbergen sceptisch over de claim dat de Uithoftram al in 2030 te vol zou zitten. "Die verwachting hangt af van zoveel zaken. Blijft de ov-studentenkaart? Blijft het aantal studenten stijgen? Of gaan universiteiten strenger selecteren?"

Facebook Twitter Whatsapp Mail