Aantal 'feuten' neemt toe, maar niet in Utrecht

Opnieuw heeft een recordaantal eerstejaars zich ingeschreven bij een studentenvereniging. De aanwas is net als vorig jaar met twaalf procent gestegen, meldt de Landelijke Kamer van Verenigingen.

In totaal hebben zich ruim 9.500 nieuwe leden aangemeld. Het succes verschilt per stad. In Tilburg en Enschede steeg het aantal nieuwe eerstejaars met ruim 40 procent, terwijl Utrecht en Maastricht juist minder leden kregen dan vorig jaar.

In Utrecht nam het aantal nieuwe leden af met 6.8 procent. De zes Utrechtse verenigingen die lid zijn van de LKvV trokken nu 1226 eerstejaars. De LKvV en ook de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (FUG) hebben geen verklaring voor de Utrechtse uitzonderingspositie.

De landelijke groei is opvallend, omdat de universiteiten en hogescholen dit jaar ongeveer net zoveel nieuwe studenten trokken als vorig jaar. Daar komt de groei dus niet vandaan. Misschien heeft de landelijke word-lid-actie geholpen, overweegt LKvV-voorzitter Anne Kamp. “We hadden een nieuwe website gemaakt: wordlid.com. Die is goed bezocht.” 

Volgens de LKvV vinden studenten binnen hun vereniging een “maatschappelijke en sociale leerschool”. Kamp moedigt de nieuwe leden ook aan om actief te worden binnen hun vereniging. Het wordt volgens haar steeds belangrijker voor studenten om zich naast hun studie te ontwikkelen.

Het zou wel eens het laatste jaar kunnen zijn dat de verenigingen zo sterk groeien, speculeert de LKvV. Als volgend jaar de basisbeurs verdwijnt, komen studentenverenigingen naar eigen zeggen onder druk te staan. Nieuwe studenten zullen dan misschien aarzelen om lid te worden.

De Landelijke Kamer van Verenigingen vertegenwoordigt 48 studentenverenigingen in 13 steden. Zo’n veertigduizend studenten zijn lid van één van de aangesloten verenigingen.

Advertentie