Aardverschuiving in de Uraad: PvdUS de grootste studentenpartij

Enorme blijdschap bij PvdUS na de verkiezingsoverwinning.

De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) is de verrassende winnaar van de studentenverkiezingen voor de Universiteitsraad. De teleurstelling bij verliezer Lijst Vuur is groot.

De verkiezingen voor de Uraad hebben voor een regelrechte aardverschuiving gezorgd. PvdUS gaat van 3 naar 5 zetels. De partij haalde 43 procent van de stemmen. Lijst Vuur, van oudsher met afstand de grootste studentenpartij in de raad, gaat van 7 naar 5 zetels en haalde 39 procent van de stemmen.

Lijst Helder (18 procent van de stemmen) blijft steken op 2 zetels. In totaal 5650 studenten brachten hun stem uit, waarmee de opkomst op 19,6 procent komt te liggen. Dat is iets lager dan bij de laatste verkiezingen in 2011, toen 20,9 procent van de student een stem uitbracht.

De resultaten werden dinsdagmiddag in het Universiteitsmuseum bekendgemaakt. Leden van winnaar PvdUS reageerden uitzinnig bij de bekendmaking. Lijsttrekker Lau Bosse: “Ik ben sprakeloos, dit had ik totáál niet verwacht."

Opvallend genoeg kreeg niet lijsttrekker Lau Bosse, maar nummer 3 op de lijst, Silvie van Ravels, de meeste stemmen. De rechtenstudente is uitgelaten na de bekendmaking, en vertelt dat ze hard campagne heeft gevoerd. “Ik heb heel veel vriendinnen, studiegenoten, en mensen van UVSV gemobiliseerd om op mij te stemmen.”

Bij Lijst Vuur waren de gezichten dinsdagmiddag zuur. Lijsttrekker Chanine Drijver en enkele partijgenoten konden het niet droog houden. Maar Drijver klinkt meteen strijdbaar. "Dit is geen leuk resultaat, maar we gaan als Vuur met z'n vijven in de raad enorm ons best doen.”

Net als bij de studenten waren er bij de medewerkers 12 zetels in de Universiteitsraad te verdelen. En die gaan dit jaar allemaal naar medewerkerspartij VLAM (Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschappers). De nieuwe eenmanspartij CNV Publieke Zaak kwam zo’n 250 stemmen tekort om de kiesdeler te halen. Lijsttrekker Ria Kramer was niet aanwezig bij de bekendmaking van de resultaten.

Het opkomstpercentage bij de medewerkers lag dit jaar op 36,4 procent, een kleine drie procentpunt hoger dan bij de vorige verkiezingen. In totaal 1528 van de 5764 stemgerechtigde medewerkers bracht een stem uit.

Circa 37 procent van de medewerkers bracht een blanco stem uit bij de Uraadsverkiezingen. Bij de studenten werd slechts 1 procent van de stemmen blanco ingevuld. Dit komt omdat het op het digitale stemformulier onduidelijk was hoe je als student blanco kon stemmen.

Ook bij de medezeggenschapsraden van de faculteiten Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO),  Diergeneeskunde en Bètawetenschappen, en de dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) organiseerden dit jaar verkiezingen. Opvallend was het hoge opkomstpercentage (63 procent) bij de UBD. 

De resultaten van alle verkiezingen vind je in dit pdf-document. De gedetailleerde uitslag van de Uraadsverkiezingen is in dit pdf-document te zien.

Advertentie