ABN Amro gaat in op kritiek duurzaamheidsbeleid

Studenten van Fossil Free UU overhandigden vorig jaar de petitie aan Anton Pijpers.

Na het verzoek van studenteninitiatief Fossil Free UU om huisbankier ABN Amro in te ruilen voor een meer duurzame bank, kwam ABN Amro afgelopen maandag naar De Uithof. De bank heeft Fossil Free niet kunnen overtuigen van hun duurzame bedoelingen.

ABN Amro had zelf het initiatief genomen voor de bijeenkomst om haar duurzaamheidsbeleid toe te lichten. Dit deed de bank naar aanleiding van de door ruim zeshonderd mensen ondertekende petitie die Fossil Free in juni vorig jaar aan het College van Bestuur overhandigde. Hierin verzochten zij de universiteit haar banden met ABN Amro te verbreken en over te stappen naar een duurzame bank.

Actiegroep Fossil Free UU is onderdeel van de internationale Fossil Free Movement en is gestart door studenten. Zij vinden dat universiteiten een voorbeeldfunctie vervullen in de transitie naar duurzame energieopwekking. Daarom moet de Universiteit Utrecht stoppen met bijdragen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Fossil Free vindt dat de universiteit verantwoordelijkheid draagt voor de CO2-voetafdruk van haar partners,  zoals ABN Amro.

ABN Amro gaf tijdens de bijeenkomst een twintig minuten durende presentatie over haar beleid en werkwijze. Na afloop beantwoordden medewerkers van de bank een uur lang vragen. Bij de zitting waren leden van Fossil Free UU, de Universiteitsraad, Green Office en het programmabureau Duurzaamheid aanwezig. Ook waren wetenschappers van het strategisch thema Sustainability en Michel de Bekker, directeur van Finance, Control & Administratie (FCA), present.

De bank lichtte toe dat in haar duurzaamheidsbeleid de nadruk ligt op de dialoog met haar cliënten. Zo moeten zij voldoen aan door hen opgestelde criteria op het gebied van onder andere mensenrechten, wapenhandel en duurzaamheid. In sommige gevallen krijgen cliënten de kans om in twee jaar tijd naar de gewenste criteria toe te werken. ABN Amro denkt op deze manier meer te kunnen bereiken dan wanneer ze de banden met deze klanten verbreekt.

Fossil Free benadrukte herhaaldelijk de urgentie van de energietransitie. De studenten probeerden ABN Amro zover te krijgen een concreet doel te formuleren, vergelijkbaar met de ambitie van de universiteit om in 2030 volledig CO2 neutraal te zijn. De bank zegt niet dit soort ‘ongenuanceerde’ doelen te willen stellen, omdat er per sector een andere aanpak en een ander verduurzamingstempo vereist is. Laura Tankink van de Universiteitsraad merkte op dat er zonder een concrete stip aan de horizon geen gevoel van urgentie is. Volgens haar staat een gebrek aan ambitieuze doelstellingen een snelle energietransitie in de weg.

Fossil Free liet na afloop weten dat zij het op prijs stelt dat ABN Amro haar duurzaamheidsbeleid kwam toelichten. De studenten zien deze houding van de universiteit als een duidelijk signaal dat er serieus met hun zorgen wordt omgegaan, maar zijn teleurgesteld in de antwoorden van ABN Amro. Volgens hen verstopt de bank zich achter het argument dat de energietransitie gecompliceerd is. Ze zijn nog steeds van mening dat de universiteit moet overstappen op een duurzamere huisbankier, zolang ABN Amro niet bereid is middels concrete afspraken haar investeringen te verduurzamen.

De directie FCA liet weten dat het College van Bestuur “binnenkort” op basis van deze bijeenkomst en de petitie van Fossil Free UU met een standpunt omtrent de relatie van de UU met ABN Amro naar buiten zal komen.

Advertentie