Academie-kus voor SP op Valentijnsdag

De Academie-kus 2017 wordt uitgereikt aan SP'er Jasper van Dijk

Van alle politici heeft Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) het meeste hart voor de wetenschap, vindt vakbond VAWO. Hij kreeg zojuist op het Binnenhof de Academie-kus 2017.

Rozen en chocolaatjes had wetenschapsvakbond VAWO meegenomen. Die heeft de prijs in het leven geroepen samen met de actiegroepen Hervorming Nederlandse Universiteiten en Dutch Tenure Track Reform.

In de liefde is er eigenlijk maar één prins op het witte paard, maar de VAWO is minder kieskeurig en heeft ook een tweede en derde keus bekendgemaakt. De nummer twee is Kamerlid Paul van Meenen (D66). PvdA-Kamerleden Mei Li Vos en Mohammed Mohandis deelden de derde plek.

De jury keek naar de moties die de Kamerleden hebben ingediend. Die gingen over promovendi, medezeggenschap, ongebonden onderzoek, de Maagdenhuisbezetting et cetera. SP’er Van Dijk bleek “het absolute motie-kanon” onder de wetenschapswoordvoerders in de Tweede Kamer.

De juryleden prijzen zijn strijd tegen de ‘vermarkting’ van de universiteiten evenals zijn inzet voor de medezeggenschapsraden en de toegankelijkheid van het onderwijs. “Daarnaast onderscheidt hij zich van zijn collega’s door zich expliciet in te zetten voor het ongebonden onderzoek, een stabielere financiering en het terugdringen van de tijdelijke aanstellingen.”

Van Meenen (D66) krijgt vooral lof voor zijn scherpe kritiek op ‘vastgoedspeculaties’ van universiteiten. Mohandis en Vos braken onder meer een lans voor de geesteswetenschappen.

Na de verkiezingen is er werk aan de winkel, vindt de VAWO. “Het percentage tijdelijke aanstellingen is nog altijd schrikbarend hoog”, zegt voorzitter Marijtje Jongsma. “Daarnaast is de hoge prestatiedruk alarmerend en is er nog steeds sprake van een forse gender-ongelijkheid. Ook staan het vrije en ongebonden onderzoek en duurzame onderwijsprogramma’s steeds meer onder druk.”

Advertentie