Actie om buitenlands talent in Nederland te houden

Bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen moeten net als in Duitsland meer hun best doen om buitenlands talent in Nederland te houden. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad in een ontwerpadvies aan het kabinet.

Bedrijven en andere organisaties zouden buitenlandse studenten en afgestudeerden stageplaatsen en traineeships moeten aanbieden, aldus het advies. Verder zouden zij gezamenlijk beurzen beschikbaar kunnen stellen en betaalbare cursussen Nederlands voor hen kunnen opzetten.

Ook de voorlichting kan beter. Voortbordurend op de Duitse slogan Make it in Germany pleit de SER voor een campagne die Make it in The Netherlands gaat heten. Daarin wordt Nederland neergezet “als een land dat internationaal talent op waarde weet te schatten en van harte welkom heet”.

Ook buitenlandse alumni kunnen een rol spelen: zij zouden hun landgenoten moeten vertellen hoe fijn het hier in Nederland is. Zelfs studentenvakbond LSVb krijgt een rol: die zou een internationale vraagbaak kunnen openen, oppert de SER.

De overheid zou moeten toestaan dat buitenlanders meer mogen werken naast hun studie. Nu is het aantal uren – buiten de zomermaanden om – beperkt tot 10 uur in de week. De minister zou verder eens moeten kijken of buitenlandse afgestudeerden misschien langer dan een jaar de tijd kunnen krijgen om een baan te vinden voordat hun verblijfsvergunning verloopt.

De SER schreef het stuk op verzoek van het kabinet, dat graag wil weten hoe buitenlands talent ertoe overgehaald kan worden om voor Nederland te kiezen. Vorig jaar berekende het Centraal Planbureau dat buitenlandse studenten de Nederlandse economie veel voordeel opleveren. Als één op de vijf hier nog een paar jaar blijft werken, levert dat 740 miljoen euro per jaar op.

Het ontwerpadvies moet eerst worden goedgekeurd door de leden van de SER voor het definitief wordt.

Advertentie