Advies Onderwijsraad omarmd

Het vandaag verschenen advies van de Onderwijsraad is enthousiast ontvangen. Maar de vakbonden waarschuwen ook: als alle leraren verplicht worden tot bijscholing, moet het personeelsbeleid van scholen flink verbeteren.

“Als docenten hun lesbevoegdheid kunnen verliezen, wordt het nog belangrijker dat directies hun werknemers ook daadwerkelijk in staat stellen om scholing te volgen”, zegt een woordvoerder van vakbond CNV Onderwijs. “Op dit moment gebruiken veel docenten hun eigen tijd hiervoor.”

Daar komt bij dat veel leraren zelden een functioneringsgesprek voeren. Zowel CNV als de Algemene Onderwijsbond (AOb) is dus blij met het advies om daar meer werk van te maken. Al zou dat volgens AOb-voorzitter Walter Dresscher “eigenlijk een overbodige tip moeten zijn.”

De AOb windt zich vooral op over de matige salariëring van docenten. “Wil de overheid echt werk maken van kwalitatief goed onderwijs, dan zal er ook naar het salaris gekeken moeten worden. Helaas zien we dat niet terug in de aanbevelingen.”

De HBO-raad is “verheugd” over het advies. Volgens voorzitter Thom de Graaf willen hogescholen graag meer samenwerken met het werkveld. Bijvoorbeeld door beginnende leraren te begeleiden en bijscholingscursussen aan te bieden.

Universiteitenvereniging VSNU laat weten het advies te “omarmen”. Het sluit volgens voorzitter Karl Dittrich “uitstekend aan bij de ambities van de VSNU”. Hij wil met educatieve minoren, bijscholing en praktijkgericht onderzoek graag bijdragen aan de kwaliteit van leraren.

Tags: vsnu | leraar | vakbond | hbo-raad

Advertentie